AVALANCE (lawine) DIODE

avalanchediode.png
het gebruikte symbool voor Avalanchediode in schakelingen, op finimuis.nl is dit symbool ook in gebruik, echter wanneer het specifiek een AVALANCHE-diode betreft zal dit duidelijk worden aangegeven.

Een avalanche- of lawine- diode is een diode die berust op het lawine-effect (avalanche breakdown effect),

Een avalanchediode bezit twee aansluitingen welke Anode en Kathode worden genoemd, zie de afbeelding hieronder:
avalanchediode1.png

Werking:

In normale toestand geleidt een avalanchediode in de sperrichting vrijwel niet.
Bij een bepaalde spanning (de doorslagspanning), gaat het lawine-effect (avalanche breakdown) optreden, waardoor de diode steeds meer gaat geleiden en tenslotte vrijwel een kortsluiting vormt.
Dit proces vernielt de halfgeleider niet, tenzij de stroom gedurende de geleiding te groot is geworden.

Een avalanchediode wordt daarom typisch in de sperrichting gebruikt, met de kathode aan de positieve kant en de anode aan de negatieve kant (doorgaans wordt deze kant met massa verbonden).
Beneden de doorslagspanning geleidt de diode nauwelijks, bij de doorslagspanning gaat deze geleiden. De overgang is echter niet scherp: er is een gebied waar de diode steeds meer begint te geleiden.
Een op 5 Volt gespecificeerde avalanchediode vormt pas boven de 6 Volt een echte geleider.
zenerkar.png
De spanning/stroom karakteristiek van een Avalanchediode en/of Zenerdiode.

De avalanchediode lijkt sterk op een zenerdiode (welke in een apart hoofdstuk is besproken), zoals blijkt uit de karakteristiek hierboven aangegeven.
Hoewel beide typen een overeenkomstig effect vertonen (doorslag bij een bepaalde spanning), verschilt een avalanchediode fundamenteel van een zenerdiode. Namelijk in die zin dat de belangrijkste natuurkundige eigenschap waarop hun werking berust, verschillend is (lawine-effect tegenover zenereffect).
Tevens heeft het lawine-effect een positieve temperatuurcoŽfficiŽnt, waardoor ze minder geschikt zijn voor spanningsstabilisatie.
Aan de andere kant kunnen avalanchedioden tot doorlaatspanningen van enkele duizenden Volt worden ontworpen, terwijl zenerdioden typisch niet verder dan enkele tientallen Volt doorlaatspanning kunnen worden geproduceerd.

Toepassing:

Avalanchediode worden vaak toegepast voor overspanningsbeveiliging in bijvoorbeeld een magnetron en dergelijke.
Zo kunnen avalancedioden worden toegepast om spanningspieken(transiŽnten) op te vangen, waarmee de elektronica in de schakeling daarachter kan worden beveiligd tegen te hoge spanning.
avalancediode zijn in staat om kortdurend (typisch in de orde van 1 seconde) veel energie te dissiperen en worden daartoe soms uitgerust met een koellichaam.
Engelse handelsbenamingen voor deze diodes zijn onder andere Transorb en Transil.
Avalancedioden welke zijn ontwikkeld voor overspanningsbeveiliging, worden gespecificeerd in doorslagspanning(eenheid Volt) en maximale energie(eenheid in Joule of in I2t).

Deze dioden zijn leverbaar in unidirectionele en bidirectionele versies, met doorslagspanningen tot enkele duizenden Volt.
Unidirectionele versies gaan geleiden boven hun gespecificeerde spanning maar ook bij negatieve spanningen van 0,7 Volt of meer. Dan fungeert de avalanchediode als gewone diode.

tvsdiode.png
het gebruikte symbool voor een bidirectionele-diode (ook wel TVS-diode) genoemd in schakelingen, op finimuis.nl is dit symbool ook in gebruik.

Ruisgenerator:

Net als zenerdioden genereren avalanchedioden hoogfrequente ruis wanneer ze doorlaten.
Ze kunnen worden toegepast als bron van witte ruis in meetapparatuur.

avadiode.png
Bovenstaand een BY203 avalanche-diode in een SOD-57 sinterglass behuizing.

avadiode1.png
Bovenstaand een 40HF60 avalanche-diode in een DO-5 behuizing. Diode kan 40 Ampťre bij 600 Volt aan.

avadiodesmd.png
Bovenstaand een SS16 avalanche-diode in een DO-214AC Surface Mounted Device-behuizing (sterk vergroot, in werkelijkheid 3,95 x 5,6 milimeter). Deze kan 1 Ampťre bij 60 Volt aan.


Voor uitleg aangaande de codering, kunt u het hoofdstuk DIODE bekijken, over het algemeen worden voor avalanche-dioden de JEDEC- en Pro Electron-codering toegepast.

Laatste update : 30 oktober 2014


Terug naar de Diode en dergelijke pagina

Terug naar Component informatie

Terug naar Startpagina

Email aan Finimuis.nl