BRUGGELIJKRICHTER

brugcel.png
het algemeen gebruikte symbool voor bruggelijkrichter in schakelingen, op finimuis.nl is dit symbool ook in gebruik.

Soms noemt men een bruggelijkrichter ook wel brugcel of Graetzschakeling.
Een bruggelijkrichter bezit vier aansluitingen welke + (plus) , - (min) , ~(wissel) en ~(wissel) worden genoemd, zie de afbeelding hieronder:
brugcel1.png
Voor de beide ~ aansluitingen, is het onbelangrijk welke aansluiting op welke voedingslijn aangesloten moet worden, voor de aansluitingen + en - is dit wel belangrijk.
Op een fysiek bruggelijkrichter-component staan alle vier aansluitingen aangegeven, of geeft een datasheet van de fabrikant duidelijkheid.

Wat is een bruggelijkrichter:

Een speciale opstelling van vier diodes die beide halve periodes van een wisselspanning, afkomstig van bijvoorbeeld een transformator kunnen omzetten in een pulserende gelijkspanning, noemt men een bruggelijkrichter of Graetzschakeling, of een dubbelzijdige gelijkrichter.
Er bestaan ook speciale versies van bruggelijkrichters(met meer dan vier diodes) die gebruikt worden voor het gelijkrichten van driefasenspanning. Deze noemt men dubbelzijdige meerfasige gelijkrichters.
3fasenbrugcel.png
Hierboven een schematische weergave van een 3 fasen bruggelijkrichter, welke daardoor 5 aansluitingen heeft.

Het principe van de werking:

Een wisselspanning is een spanning welke volgens een vaste frequentie (bijvoorbeeld 50 Hertz) periodiek wisselt tussen een positieve en negatieve spanning.
De 4 diodes van een bruggelijkrichter zijn zo geschakeld dat een wisselspanning aan de ingangsklemmen (IN) altijd een gelijkspanning aan de uitgang (UIT) levert.
brugcelwerking1.png
Bovenstaand de werking van de positieve periode.
brugcelwerking2.png
Bovenstaand de werking van de negatieve periode.
In de beide bovenstaande afbeeldingen loopt de stroom door de rode en blauwe diodes, terwijl de grijze diodes gesperd zijn.

De netspanningsadapter:

Zoals iedereen, zult u vast en zeker 1 of meerdere spanningsadapter(s) bezitten.
Deze adapters maken rechtstreeks van de 220 Volt Netspanning welke in Nederland een frequentie van 50 Hertz heeft, een gelijkspanning van een bijvoorbeeld 9 Volt voor de voeding van een apparaat.
Hieronder staat een tekening, van het gedeelte in de spanningsadapter welke de gelijkspanning maakt.
brugcelwerking3.png
De aansluitpunten wissel INkomen rechtstreeks van een transformator en gaan direct naar de bruiggelijkrichter> Op de PLUS en MIN-aansluitingen zal over het algemeen als eerste een elektrolytische condensator (CA) gebruikt worden om de pulserende gelijkspanning af te vlakken tot een constante gelijkspanning. Vaak zal deze condensator worden aangeduidt als afvlakelco.
In goedkope adapters die een ongeregelde gelijkspanning leveren, zit niets meer dan een transformator, een bruggelijkrichter en een condensator. Betere adapters hebben nog een spanningsregelaar ingebouwd.
De Belasting, welke op de aansluitpunten PLUS en MIN aangesloten is stelt het apparaat voor welke van voeding moet worden voorzien.

Uitgangsspanning:

De onbelaste uitgangsspanning van een bruggelijkrichter is bij een sinusvormige ingangsspanning ongeveer 1,4 maal de effectieve waarde van de ingangsspanning.
De piekspanning van een sinus is namelijk (wortel)2 hetgeen overeenkomt met 1,41. Van de uitgangsspanning moet 2 x 0,7 = 1,4 Volt worden afgetrokken bij gebruik van siliciumdiodes, vanwege de doorlaatspanning over de twee diodes waar de stroom doorheen gaat.

rs407.png
Hierboven een uitvoering van de RS407-serie bruggelijkrichter. De beide wisselspanning-aansluitingen, zijn hier herkenbaar aan AC. Deze bruggelijkrichter is geschikt voor spanningen van 50 tot 1000 Volt en kan 4 Ampére stroom verwerken.
Klik hier voor de datasheet van bovenstaande bruggelijkrichter.

1kab10e.png
Hierboven een uitvoering van de 1KAB10E-serie bruggelijkrichter. De aansluitingen, zijn zoals uit de datasheet blijkt weergegeven op de bovenkant van het component. Deze bruggelijkrichter is geschikt voor spanningen van 100 tot 1000 Volt. De codering 10E staat voor de spanning, welke in de datasheet omschreven staat.
Klik hier voor de datasheet van bovenstaande bruggelijkrichter.

kbpc604.png
Hierboven een uitvoering van de KBPC604-serie bruggelijkrichter. De aansluitingen, zijn zoals uit de datasheet blijkt weergegeven op de bovenkant van het component. Deze bruggelijkrichter is geschikt voor spanningen van 50 tot 1000 Volt en kan 6 Ampére stroom verwerken.
Klik hier voor de datasheet van bovenstaande bruggelijkrichter.

mb3510.png
Hierboven een uitvoering van de MB3510-serie bruggelijkrichter. De aansluitingen, staan weergegeven in de datasheet van het component. Deze bruggelijkrichter is geschikt voor spanningen van 50 tot 1000 Volt en kan 35 Ampére stroom verwerken.
Klik hier voor de datasheet van bovenstaande bruggelijkrichter.

df02n.png
Hierboven een DIL-uitvoering van de DF02M bruggelijkrichter. De aansluitingen, zijn herkenbaar aangegeven. Deze bruggelijkrichter is geschikt voor spanningen van 200 Volt en kan 1,5 Ampére stroom verwerken.
Klik hier voor de datasheet van bovenstaande bruggelijkrichter-reeks.

b80c1500.png
Hierboven een ronde-uitvoering van een bruggelijkrichter, welke is voorzien van de Universele-codering B80C1500. Zie verderop voor uitleg Universele-codering van bruggelijkrichters. De aansluitingen, zijn herkenbaar aangegeven. Deze bruggelijkrichter is geschikt voor spanningen van 80 Volt en kan 1,5 Ampére stroom verwerken.
Klik hier voor de datasheet van bovenstaande bruggelijkrichter-reeks.

b80c5000_3300.png
Hierboven een rechthoekige-uitvoering van een bruggelijkrichter, welke is voorzien van de Universele-codering B80C5000/3000. Zie verderop voor uitleg Universele-codering van bruggelijkrichters. De aansluitingen, zijn herkenbaar aangegeven. Deze bruggelijkrichter is geschikt voor spanningen van 80 Volt en kan 3,3 Ampére stroom verwerken.
Klik hier voor de datasheet van bovenstaande bruggelijkrichter-reeks.

Verklaring Universele-codering bruggelijkrichters:

Bruggelijkrichters, bestaan al heel erg lang. Voorheen waren het uitvoeringen in de vorm van een Glazen Vacuüm-buis, hierop stempelde men een codering, en in het doosje waarin de buis verpakt is sloot men een kleine uitleg bij.
Omdat er verschillende fabrikanten van buizen zich aandienden, zag men al snel door alle verschilende coderingen het bos niet meer. Echter, omdat de buis relatief groot is veranderde men dit eigenlijk niet.
Met de intrede van de massa-productie van halfgeleider-componenten, waaronder de standaard bruggelijkrichters vallen kwam al snel een roep om een Universele codering.
De commissie welke deze universele-codering voor bruggelijkrichters moest gaan ontwikkelen, stelde een tweetal waarden vast namelijk: de toelaatbare spanning in Volt(Werkspanning) en een nominale stroomsterkte in milliAmpére.
Met deze twee waarden, ontstond de codering: (bijvoorbeeld) B40C800. De B staat voor Bruggelijkrichter, 40 staat voor 40 Volt, C staat voor Current en 800 staat voor 800 milliAmpére.
Fabrikanten vonden in sommige situaties de nominale stroom alleen niet voldoende, men wilde ook de piekstroom aanduiden. Dit is van toepassing bij de B80C5000/3300.
Deze code verklaard: Bruggelijkrichter, werkspanning 80 Volt, 5000 milliAmpére (5 Ampére) piekstroom en 3300 milliAmpére nominale stroom.
Met de komst van Internet, en de daarbij horende eenvoudige toegang tot datasheets, zijn de fabrikanten bruggelijkrichters weer gaan coderen met eigen (kortere) codes, neemt niet weg dat bruggelijkrichters met de Universele-codering nog steeds gefabriceerd worden.

Indien u met bovenstaande informatie niet uit de voeten kunt, is het ALTIJD mogelijk om met behulp van VIER Identieke dioden zelf een bruggelijkrichter maken, volgens onderstaande afbeelding.
handbrugcel.png
Hierboven een handmatig geconstrueerde bruggelijkrichter, met 4 dioden van het 1N4001-type. Deze bruggelijkrichter is geschikt voor 50 Volt en kan 1 Ampére stroom verwerken.

Laatste update : 14 december 2014

Terug naar de Diode en dergelijke pagina
Terug naar Component informatie
Terug naar Startpagina
Email aan Finimuis.nl