SMOORSPOEL

spoelkern.png
het algemeen gebruikte symbool voor smoorspoel in schakelingen
Een smoorspoel is een elektrische component dat bestaat uit (geleidende)draadwikkelingen rond een magnetiseerbare weekijzeren kern.
Door zijn constructie heeft de spoel een zelfinductie, wat inhoudt dat iedere stroomverandering wordt tegengewerkt door een geďnduceerde elektrische spanning.

In de component-lijsten op finimuis.nl, zal ook voor smoorspoelen> de letter L net zoals bij een reguliere spoel worden gebruikt.

Een smoorspoel is een spoel met een grote zelfinductie L en een beperkte ohmse weerstand (R).
Dit soort spoelen wordt vaak ingezet als voorschakelimpedantie bij TL-lampen.
Bij een smoorspoel bevat de spoel een ferromagnetische kern.
Door de magnetische kern neemt de inductie toe.

hfsmoorspoel.png
Voorbeeld van een buisvormig uitgevoerde HF smoorspoel, welke met name in de wat oudere ontvangers voorkomen.

wuerthsp.png
Voorbeeld van veel voorkomende smoorspoel in busmodel.

smoorspoel1.png
Voorbeeld van een uitvoering van een smoorspoel of voorschakelapparaat (VSA), welke met name in TL-armaturen worden toegepast.

smoorspoel2.png
Voorbeeld van een uitvoering van een HF smoorspoel of voorschakelapparaat (VSA), welke met name in PL-S-armaturen of TL-armaturen worden toegepast. voorkomen.

axialesp.png
Voorbeeld van een Axiale smoorspoel met een zelfinductie van 12µH welke geschikt is voor 3 Ampére stroom.

Ook worden er af en toe kleine/miniatuur smoorspoelen, welke vaak een axiale-uitvoering hebben in elektronische schakelingen toegepast.

Laatste update : 08 oktober 2014


Terug naar de Spoel/transformator pagina

Terug naar Component informatie

Terug naar Startpagina

Email aan Finimuis.nl