ONTSTOOR CONDENSATOR

rc.png
Een voorbeeld van een schematische weergave van een ontstoor-circuit met in dit geval een condensator met in serie geplaatste weerstand.
Bovenstaand voorbeeld, woordt ook wel als RC-unit omschreven

Er is geen algemeen gebruikt symbool voor ontstoor-condensatoren, omdat de uitvoeringen zeer divers zijn.
U kunt hierbij denken aan meerdere condensatoren in één behuizing, welke bijvoorbeeld in driehoek geschakeld kunnen zijn.
Vaak komt een serie-schakeling van een condensator en een weerstand in één behuizing voor.
Over het algemeen, worden bovenstaande componenten volgens de normale symbolen van (condensator, weerstand, of spoel) getekend met rondom de voor ontstoring ingezette componenten een stippel- en/of streep-lijn, om aan te geven dat die componenten in één behuizing zitten.

Een ontstoringscondensator wordt toegepast om nadelige en ongewenste effecten van transiënte stoorsignalen in elektrisch netwerken te verminderen of op te heffen.
De werking hierbij is gebaseerd op het principe dat een condensator een kortsluiting vormt voor deze hoogfrequente signalen.

Om de invloed van stoorsignalen zo veel mogelijk te voorkomen moet de condensator zo dicht mogelijk bij de stoorbron gemonteerd worden.
Stoorbron: Elektronische regelaars, zoals lichtdimmer.
Stoorbron: Elektro-motoren, met een collector en koolborstels.
Stoorbron: Schakelaars, wanneer deze spoelen schakelen.
Stoorbron: Ontstekingssysteem bij benzinemotoren.
Stoorbron: Lichteffecten waarbij triac(s) worden toegepast.

Ontstoringscondensatoren worden vaak in serie geschakeld met een laagohmige weerstand, die als doel heeft de vrijkomende energie op te nemen.

ontstoor.png
Uitvoering van een RC-unit (condensator met weerstand in serie) in één behuizing.

ontstoor1.png
Diverse uitvoeringen van RC-units.

ontstoor2.png
Links een uitvoering, met 5 condensatoren in een driehoek geschakeld. Hierdoor zijn er vier aansluitdraden. Rechts een uitvoering met 8 condensatoren in serie/parallel-geschakelde combinatie.

Vanwege de diversen in schakelen van de afzonderlijke componenten in de ontstoor-condensator kunnen dit soort condensatoren/units TWEE , DRIE , VIER , VIJF of meer aansluitdraden bevatten.

Meestal zijn bovenstaande ontstoor-condensatoren/units voorzien van alle informatie aangaande capaciteit(en) / weerstand(en) en of wijze van schakelen.
Laatste update : 04 oktober 2014


Terug naar de Condensatoren pagina

Terug naar Component informatie

Terug naar Startpagina

Email aan Finimuis.nl