BIPOLAIRE ELEKTROLYTISCHE CONDENSATOR

bipolair.png
het algemeen gebruikte symbool voor bipolaire elco in schakelingen

Een bipolaire elco komt heel sterk overeen met de elektrolytische condensator(elco) met het grote verschil dat de POLARITEIT nu NIET van belang is.

De hoeveelheid lading welke een bipolaire elco kan opslaan, wordt aangegeven als capaciteit. Ook de omschrijving: capacitieve lading kan hiervoor worden gebruikt.
De eenheid waarin de capaciteit wordt uitgedrukt is farad, welke in de component-lijsten op finimuis.nl weergeven wordt als F (eventueel vooraf gegaan door een verkleinings-factor, volgens onderstaande tabel).

Factor Omschrijving Weergave
100 farad F
10-3 millifarad mF
10-6 microfarad µF
10-9 nanofard nF
10-12 picofarad pF

bipolair.png
Uitvoering van een bipolaire elko

Zoals u wellicht waar kunt nemen, is deze bipolaire elco qua uiterlijke kenmerken nagenoeg gelijk aan de gewone elco.

Het verschil komt naar boven in de codering van de bipolaire elco.

De codering van de bipolaire elco op bovenstaande afbeelding, is als volgt te lezen:
Bovenaan staat de werkspanning van in dit geval 100 Volt weergegeven.
Daaronder is de capaciteit van in dit geval 2,2 F (microFarad) weergegeven.
De lettercombinatie NP daaronder geeft aan Non Polarized hetgeen in de electronica-wereld als bipolair wordt omschreven.

Voor een uitgebreidere toelichting op de werkspanning- en capaciteit-codering kunt u op deze site de Informatie over de ELEKTROLYTISCHE CONDENSATOR doornemen.

Bipolaire elco's, zijn zo geconstrueerd dat er geen verplichte polariteit is. Ze kunnen, op dezelfde wijze als gewone condensatoren willekeurig worden aangesloten + (plus) en - (min) maakt niet uit.

Bipolaire elco's kunnen ondermeer worden toegepast in scheidingsfilters van luidsprekerkasten.
Ook worden ze ingezet als aanloopcondensator op condensatormotoren zoals te vinden in wasmachines , branders , circulatiepompen.

Over het algemeen zijn bipolaire elco's verkrijgbaar in waarden tussen 470 nanoFarad(nF) en 1 milliFarad(1 mF). Hierbij komt 1 mF overeen met 1000 microFarad(F).

Laatste update : 28 september 2014


Terug naar de Condensatoren pagina

Terug naar Component informatie

Terug naar Startpagina

Email aan Finimuis.nl