Schakeling is geplaatst op 08 februari 2010
Slagwerk-effect.
<UITLEG van het idee achter het Slagwerk-effect. In veel van de hedendaagse popmuziek kenmerkt door een zeer op de voorgrond tredend slagwerk. De hierna beschreven schakeling, neemt deze taak voor zijn rekening. De belangrijkste eis, welke aan het slagwerk mag worden gesteld is dat deze in de MAAT is. Het ritme van het slagwerk dient overeen te komen met de overige instrumenten. Het hier beschreven slagwerk-effect, welke EXTRA-slagwerk aan een band toevoegt zal op enigerlei wijze het tempo van de muziek moeten kunnen detecteren. Omdat voor nagenoeg alle muziek de baspartij het meest tempo-voerend is, gebruikt deze schakeling dan de BAS als herkenning en zal aan de hand van de bas-partij automatisch slagwerk-klank toevoegen. De gedaante van de slagwerk-klant omvat een eerst snel in volume toenemende en daarna langzamer afnemende ruisklank (dit noemt men een zogenaamde "Hi-Hat")De opbouw van de schakeling is als volgt: Het muzieksignaal waaraan we eventueel het slagwerk-effect toe willen voegen, wordt toegevoerd naar een laagdoorlaatfilter. Na dit filter, zijn de bastonen alleen bog over. Deze bastonen worden gelijkgericht en gebruikt om een Optocoupler te sturen. Wanneer de optocoupler open gestuurd wordt, komt er een (noise) ruissignaal op de optelschakeling.In de optelschakeling wordt deze noise opgeteld bij het oorspronkelijke muziekjsignaal. Als resultaat krijgt u de muziek met het slagwerk-effect als toevoeging. De gedeatailleerde beschrijving van de schakeling: Het muziek-signaal komt de schakeling binnen via de tulp-plug IN en wordt aangeboden aan het laagdoorlaat welke is opgebouwd rond de transistoren (T1 en T2). Het kantelpunt ligt bij 40 Hertz en de filterhelling bedraagd 18 Decibel per octaaf (het omvat dus een derde-orde filter). De gelijkrichting van het signaal gebeurd via de dioden (D1 en D2)en zal worden afgevlakt door condensator (C9)welke snel opgeladen zal worden. Wanneer de spanning over condensator (C9) hoog genoeg is geworden, zal transistor (T3) welke in rust spert gaan geleiden. De tijd dat transistor (T3)in geleiding is, zal de LED oplichten. Ten tijde van het oplichten van de LED zal in de optocoupler (IC1) de ingebouwde LED ook oplichten en zal de in de optocoupler aanwezige transistor dus gaan geleiden. Op de basis van deze transistor is een ruissignaal aangesloten, welke afkomstig is van de als zenerdiode geschakelde transistor (T6) en worden versterkt door transistor (T5). Wanneer de transistor in de optocoupler geleidt is dit ruissignaal aanwezig op de emitter van deze transistor. Vanaf dat punt wordt het signaal nog een keer versterkt door transistor (T4). Over de weerstanden (R16 en R19) wordt het slagwerksignaal gemengd met het oorspronkelijke muzieksignaal. Het volume van het toegevoegde is regelbaar via potentiometer (P3). De gevoeligheid van de schakeling (het niveau waarbij een "slag" optreedt) is regelbaar via potentiometer (P1). De instelpot(P2) moet zodanig worden ingesteld dat transistor (T6) een ruissignaal levert. Dit is geen bijzonder kritische afregeling. Afhankelijk van de stand van P2 zal de ruis enigzins van karakter veranderen. Via deze wijze kan het 'timbre' van het slagwerk binnen vaste grenzen worden geregeld. De hoeveelheid ruis van transistor (T6) kan van exemplaar tot exemplaar sterk verschillen, vandaar dat u aanbevolen wordt om eerst de ruisgenerator te bouwen en te testen met de aanwezige transistoren. De bouw van de schakeling zal op zich geen grote problemen opleveren. De schakeling zal in rust ongeveer 3 milliampere en maximaal (kortstondig bij een "slag") 40 milliampere opnemen. De schakeling kan dus uit een 9-volt batterij worden gevoedt. De waarden welke in de tabel staan in de componenten-lijst gelden als controle-punten van de schakeling wanneer deze in rust is. De schakeling kan in principe op ieder punt in een (voor)versterker-keten worden ingevoeg. Voor een goede werking is het wel raadzaam hem VOOR de volumeregelaar van de versterker op te nemen, aangezien u anders de stand van potentiometer (P1) telkens moet aanpassen, wanneer aan de volume-knop van de versterker gedraaid gaat worden.
0403.jpg
Klik op afbeeldingen om hele schakeling te zien.


layout.gif
Afbeelding geeft componentenzijde weer, rode lijnen zijn de printbanen aan de soldeerzijde (In de layout staan staan vierkante soldeervlakken, verbonden met een lichtgroene lijn. Deze lijn geeft een doorverbinding aan, welke aan de componentenzijde van de print gelegd moet worden).

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster