Schakeling is geplaatst op 16 juni 2007
Muziekdoos.
Deze eenvoudige schakeling stelt u in staat om een muzikaal stuk speelgoed te maken, deze muziekdoos speelt een melodie wanneer u hem vanwege zijn ronde vorm over de grond rolt. De feitelijke schakeling bestaat uit een oscillator en een buffertrap welke de luidspreker aanstuurt. De integrator Integrated Circuit poort (IC1b) en condensator (C1) vormen samen de de rond Integrated Circuit poorten (IC1D en IC1C) opgebouwde Schmitt-trigger een BLOKGOLF-oscillator. De uitgang van Integrated Circuit poort (IC1c) is via een omschakelbare weerstand (R7 t/m R18) teruggekoppeld naar de integrator. De Weerstanden R7, R10,R11,R12,R12,R14,R15,R16,R17 en R18 zijn samengestelde weerstanden welke vanwege serieschakeling per weerstandsreeks een goede waarde vormen om een leuke melodie te krijgen. De omschakel-baarheid van deze weerstanden is gerealiseerd met behulp van eenvoudige REED-schakelaars (S1 t/m S12) welke middels een magneet bediend worden. (Hierover meer in de fysieke opbouw) Omdat condensator (C1) een vaste waarde heeft, zal de hoogte van de geproduceerde toon afhangen van de waarde van de ingeschakelde weerstand. Hoe hoger de weerstandswaarde, des te LAGER is de toon. De fysieke opbouw van de schakeling ziet in demo-vorm getekend onder de afbeelding van het principeschema. Ik heb voor het prototype een PVC-buis genomen met een diameter van 80 mm. (Deze maat is natuurlijk afhankelijk van de luidspreker en de twee printplaten, welke u gebruikt). De opbouw is heel simpel, in één uiteinde van de buis plaatst u de luidspreker welke u vastlijmt of anders bevestigd. In het andere uiteinde plaatst u de twee ronde printplaten. In het midden van beide printplaten boort u een gat waardoor u bijvoorbeeld een M4 bout doet, met als isolatie kunstof afstandsbussen. De koper-zijde van beide printplaten wijzen naar elkaar (wel meerdere afstandsbussen lijmen om contact tusssen beide kopersporen te voorkomen). Zoals u op de tekening kunt zien, heb ik aan de andere kant van de M4-bout een metalen strip bevestigd, waartegenaan aan het uiteinde een magneet gelijmd is. Omdat de M4-bout "vrij" door de afstandsbussen kan draaien zal bij het rollen van de muziekdoos de magneet ervoor zorgen dat afwisselend een REED-schakelaar (S1 t/m S12) gesloten wordt en er een toon klinkt uit de luidspreker. Het feit dat de RTEED-contacten allemaal op gelijke afstand van elkaar geplaatst moeten worden, ziet in de printlayout (linkerkant) een licht-grijze lijn lopen door het midden van de 12 REED-schakelaars. Binnein zijn alle weerstanden geplaatst, en ziet u een markering voor het gat. Het rechter-deel van de printlayout bevat de overige onderdelen, en heeft ruimte om de 9-volt batterij bijvoorbeeld met een tie-wrap vast te zetten. Wanneer u aan deze zijde een dop plaatst op de PVC-buis kunt u altijd eenvoudig de batterij verwisselen. Omdat de opgenomen stroom in rust verwaarloosbaar laag is, hoeft er geen AAN/UIT-schakelaar te worden gebruikt. Als laatste nog een TIP, zorg ervoor dat de magneet niet te sterk is, anders zouden er meer dan één REED-contact tegelijk gesloten kunnen worden waardoor er afwijkende tonen ontstaan. Voordat u de schakelaar-print vastlijmt zult u moeten testen of bij het rollen de tonen correct zijn.
0393.jpg
Klik op afbeeldingen om hele schakeling te zien.

0393a.jpg
Afbeelding van de fysieke opbouw van de Muziekdoos.


layout.gif
Afbeelding geeft componentenzijde weer, rode lijnen zijn de printbanen aan de soldeerzijde (In de layout staan staan vierkante soldeervlakken, verbonden met een lichtgroene lijn. Deze lijn geeft een doorverbinding aan, welke aan de componentenzijde van de print gelegd moet worden).

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster