Schakeling is geplaatst op 5 mei 2007
Verkeerslicht.
Deze verkeerslicht-schakeling welke goed gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld het regelen van verkeersstromen op een miniatuur spoor/auto-baan, werkt volgens het zelfdoorschuivend-schuifregister-principe. Wanneer er op ingang 1 vaan poort (IC1A) een positieve puls aangeboden wordt, zal na enige tijd de flip-flop (IC3B en IC3D) "geset" worden. Het gevolg hiervan is dat op het aansluitpunt ROOD de spanning wegvalt, en op aansluitpunt GROEN spanning komt te staan. Wanneer GROEN een tijdje spanninmg heeft gehad, zal dit aansluitpunt spanningsloos worden en zal GEEL spanning gaan krijgen. Tenslotte wordt aansluitpunt GEEL spanningsloos gemaakt, en zal de flip-flop (IC3B en IC3D) worden "gereset". De cyclus begint nu weer opnieuw. Het voorgaande omvat het logische regeldeel van 1 unit, de schakeling op opzet met twee gelijksoortige-unit waarbij de basispulsen, dusdanig met elkaar verbonden zijn dat er een kruispunt-beveiliging gerealiseerd is. De voeding van deze schakeling is niet kritisch en mag liggen tussen 5 en 12 Volt. Ik heb als basis 5 Volt genomen, omdat ik met LED's in de fysieke verkeerslichten werk, de waarde van de weerstanden R10,R11,R12,R22,R23 en R24 zijn voor LED gebruik bepaald. Wanneer u liever met met een voedingspanning van 12 Volt wilt werken, en voor de verkeerslichten gloeilampjes gebruikt met een stroomopname van 40 mAmpére dienen de eerder genoemde weerstanden een waarde van 47 Ohm te hebben. De tijd dat elke LED (lampje) oplicht kunt u aanpassen door de tijdsbepalende condensatoren (C4+C5 en C11+C12) bepalen de GROEN en GEEL-tijd, terwijl (C2+C3 en C9+C10) de ROOD-tijd bepalen. Door de ingangen (8 en 13) van de poorten (IC1C en IC4D) niet met "NUL" maar met de uitgangen van poorten (IC2B en IC5B) te verbingen is deze schakeling ook geschikt voor bijvoorbeeld de situatie in Duitsland. Het verkeerslicht springt dan biet direct van ROOD op GROEN, maar laar eerst nog even ROOD en GEEL branden. De tijd dat ROOd en GEEL gelijktijdig branden wordt bepaald door (R2+C3 en R14+C10). Om eenvoudig te kunnen wisselen tussen het NEDERLANDSE of DUITSE-systeem zijn de schakelaars S1en S2 toegevoegd. De kruispunt-beveiliging werkt als volgt: doordat er twee stuur-modules zijn gecombineerd, zal elke module de LICHTEN voor één richting regelen. Rechtsonderin het schema zijn een viertal-LED opstellingen getekend, deze kunt u als twee paren (1+3) en (2+4) koppelen. Wanneer u de beide lichten "parallel" aansluit op de ROOD/GEEL/GROEN-aansluitpunten, zal het stoomverbruik hoger zijn, dan wanneer u een serie-schakelinge gebruikt. Nadeel van serie-schakeling is dat wanneer er één led of gloeilamp van een serie defect is, beide lampen NIET werken. De keus is aan u. In de printlayout ben ik uitgegaan van PARALLEL. Met druktoets S3 kan de schakeling worden gestart. Hiervoor houdt u deze drukknop ingedrukt nadt u de voedingsspanning ingeschakeld hebt, totdat alle RODE (lampjes) oplichten. Direct na het loslaten van drukknop S3, drukt u deze éénmalig kort in waardoor de EERSTE puls voor de cyclus is gegeven, het systeem zal uit zichzelf continu blijven doorschuiven. De twee aansluitpunten (D en D') zijn geplaatst om indien noodzakelijk een extra flip-flop te kunnen plaatsen, waarmee middels magneet-contacten in het wegdek en onder de miniaturen een "voertuig-signalatie" te realiseren valt. Deze optie heb ik in eerste instantie achterwege gelaten, omdat het basisprincipe van een kruispunt-besturing op deze wijze goed werkt. Op de printlayout staan blauwe streeplijnen, deze lijnen geven aan dat het losse printjes moeten zijn. De basisprint en vier printjes voor montage in de fysieke verkeerslichten. Wanneer u gloeilampjes gebruikt, hoeft u geen aparte printjes te gebruiken, u knoopt gewoon de juiste draden aan elkaar. De aansluitpunten GEEL, GROEN, en ROOD zijn van module 1. De aansluitpunten GEEL1, GROEN1, en ROOD1 van module 2. Het aansluitpunt GND, wordt gebruikt om de fysieke verkeerslichten een "Nul" te geven, hiervoor verbindt u de aansluitpunten GND 1 t/m GND 4 met het aansluitpunt GND.
0392.jpg
Klik op afbeeldingen om hele schakeling te zien.


layout.gif
Afbeelding geeft componentenzijde weer, rode lijnen zijn de printbanen aan de soldeerzijde (In de layout staan staan vierkante soldeervlakken, verbonden met een lichtgroene lijn. Deze lijn geeft een doorverbinding aan, welke aan de componentenzijde van de print gelegd moet worden).

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster