Schakeling is geplaatst op 14 februari 2007
Klopgeest.
De eigenlijke benaming van deze schakeling zou " op afstand-bestuurde klopgeest-imitator " moeten zijn, omdat het geen echte 'klopgeeest' betreft maar een imitatie van dit geluid welke spontaan hoorbaar is tijdens een spirituele seance, waarbij men de geest van overleden personen oproept. De schakeling bestaat uit twee delen, namelijk een zender en een ontvanger. Zowel de zender als ontvanger communiceren via 'ultrasoon'-geluid. Diegene die de klopgeest met succes wil aanroepen, dient in zijn kleding een piepklein zendertje te verbergen, waarbij deze met een drukknop op een onzichtbare plaats kan worden bediend. Wanneer u in 'trance' bent, druk u stiekem op de drukknop van de zender, deze zal "onhoorbare"-ultrasoon impulsen uitzenden. Deze impulsen zullen door de op een onzichtbare plek geplaatste ontvanger opgevangen worden, waarna dit signaal versterkt wordt en via een generatortje de "klop"-geluiden opwekt. Een eenvoudig versterkertje zal deze "klop"-geluiden via een luidspreker 'hoorbaar' maken. De maximale afstand tussen zender en ontvanger ligt tussen de 4 á 5 meter. De zender is in het principeschema het bovenste, door middel van een 'batterij'-gevoed deel. Het hart is een Integrated Circuit van het type CD4011 (IC2) in combinatie met een ultrasoon-transducer (USZ). Met de vier poorten van (IC2) zijn twee astabiele multivibratoren(AMV) opgebouwd, één met een frequentie van 40 kHz en één met een frequentie van ongeveer 1 Hz. Wanneer met behulp van de drukknop (S1) de 1 Hz 'AMV' gestart wordt, zal de tweede 'AMV' voortdurend in het ritme van het impulssignaal worden gestart en gestopt. De dimensionering is daarbij in dit geval dusdanig, dat wanneer u de drukknop(S1) ingedrukt houdt, er via de transducer(USZ) 40 kHz bursts uitgezonden worden met een pauzetijd van ongeveer 1 seconde en een periodetijd van enkele milliseconden. Via instelpot(P1) kunnen het aantal 'bursts' ingesteld worden, u moet hiermee wat experimenteren om het beste effect via de ontvanger te krijgen. Omdat de zender omgeveer een stroomverbuik van 0,3 milliampére heeft, kunt u deze goed voeden met een batterij (eventueel samengestelde knoopcellen, om de afmetingen te minimaliseren). De ontvanger is het onderste deel van het principeschema. De transducer(USO) in deze ontvanger zal het opgepikte signaal van de zender als eerste versterken. Deze versterking gebeurt met behulp van twee versterkertrappen, die elk uit twee gelijkstroom-gekoppelde transistoren bestaan. De versterking van de tweede trap is instelbaar via instelpot(P4). Wanneer instelpot(P4) afgesteld wordt op minimale versterking welke nog wel een goede ontvangst van de zender garandeert, zal de storingsgevoeligheid van de ontvanger het LAAGST zijn. Om te voorkomen dat ook stoorpulsen 'klopgeluiden' teweegbrengen, worden de versterkertrappen direct gevolgd door een instelbare "trigger". Dit is een drempelspannings-instelling welke gerealiseerd is via weerstand(R20), instelpot(P2), weerstand(R21) en poort(IC1A). Afhankelijk van de hoeveelheid omgevingsstoring, zult u de beste instelling van (P2) experimenteel moeten bepalen. Wanneer het signaal de drempel gepasseerd heeft, zal het gedetecteerd worden. De detector wordt, via een buffer, gevolgd door een generator die de kloptoon opwekt. Hiervoor dient een als 'inverter'-geschakelde NAND-poort (IC1D), welke teruggekoppeld is met een dubbel T-filter. Voor zo'n filter geldt dat bij de resonantiefrequentie fO de fasedraaiing 180º is, waardoor de als versterker dienende NAND-poort voor fO meegekoppeld is. Oscillatie kan dus alléén voor fO optreden, aangezien alleen voor deze frequentie aan de voor oscillatie zeer belangrijke fase-eis wordt voldaan. Met instelpot(P3) kan de versterking van NAND-poort(IC1D) zo ingesteld worden dat deze de demping van het filter voor fO net niet kan overwinnen. In rusttoestand zal er dus geen oscillatie optreden. Indien de oscillator nu vanuit een impuls via poort(IC1C) aangestoten wordt zal deze op de frequentie fO 'uitoscilleren' en een uitsterfende trilling opwekken. Met de in deze schakeling voorgestelde dimensionering van het filter, zal het geproduceerde geluid (indien alles goed is) sterk klinken als het geklop op een tavel. Wanneer u de waarden van de weerstanden(R24, R25, R14) en de condensatoren(C13, C14, C16) aanpast, kunt u de toon van de 'klop' naar uw eigen smaak veranderen. Rond Integrated Circuit(IC3) en de transistoren(T5 en T6) is een eenvoudige audio-versterker opgebouwd, welke de 'klop'-geluiden hoorbaar maakt via de luidspreker(LS). Het uitgangsvermogen van 2 Watt, klinkt u misschien wat laag in de oren, maar de echte klopgeest zal moeite hebben om hierboven uit te komen. De voeding van de ontvanger stelt niet erg veel eisen, een standaard gestabiliseerde 12 Volt spanning met een stroomsterkte van 500 milliampére is voldoende.
0390.jpg
Klik op afbeeldingen om hele schakeling te zien.


layout.gif
Afbeelding geeft componentenzijde weer, rode lijnen zijn de printbanen aan de soldeerzijde (In de layout staan staan vierkante soldeervlakken, verbonden met een lichtgroene lijn. Deze lijn geeft een doorverbinding aan, welke aan de componentenzijde van de print gelegd moet worden).

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster