Schakeling is geplaatst op 15 oktober 2006
Donkermeter.
Achter de merkwaardige naam van deze schakeling, verschuilt zich een 'silicium belichtingsmeter' welke de hoeveelheid omgevingslicht kan 'meten'. Dit is vooral handig voor fotografen, met minder gevoelige camera's dan de huidige typen. Deze schakeling heeft een snellere 'uitlees'-tijd (ongeveer één seconde) dit is aanzienlijk sneller dan de veelal gebruikte CDS-techniek in de wat oudere belichtingsmeters. Deze 'donkermeter' heeft een 6-tal meetbereiken, welke u kunt instellen middels draaischakelaar SS. Tevens bezit deze meter een 'akoustische'-weergave voor het juiste bereik, middels een luidspreker. Het meetresultaat, welke u kunt aflezen op de 'meter' (M1) zal electronisch worden "vastgehouden". De voeding van de schakeling, wordt verzorgd door een 9-Volt batterij, welke vanwege de geringe stroomopname (ongeveer 2mA) van de schakeling een lang leven heeft. De opzet van de schakeling is als volgt, wanneer drukknop (S1) ingedrukt wordt zullen de componenten rondom een poort van Integrated Circuit (IC1A) de 'meettijd' bepalen. Via de poorten (IC1D en IC1C) is een Astabiele MultiVibrator opgebouwd, waarbij een fotodiode(D5) in een brugcel(D1 t/m D4) is opgenomen welke als 'licht-detectie' dient. De bereikschakelaar (S2) koppelt bij elk van de 6-standen een andere condensator aan het blokgolf-uitgangssignaal van de Astabiele MultiVibrator. Dit blokgolf-signaal wordt gedifferentieerd door het netwerk (C2/R10), hierna geïnverteerd door poort (IC1B). Na deze poort wordt het signaal geïntegreerd door het netwerk (R4/C9). De 'sample & hold'-functie wordt gevormd door de FET (T1) in combinatie met condensator(C10); de ladingstoestand van condensator(C10) vormt een maat voor de door de fotodiode(D5) opgepikte hoeveelheid licht, en aangezien de spanning over deze condensator niet of nauwelijks wordt belast door de 'bronvolger' transistor(T2) blijft de spanningswaarde op het meetinstrument (M1) in theorie afleesbaar tot de volgende meting plaatsvindt. De tot een pulssignaal omgevormde blokken welke de Astabiele MultiVibrator genereert, worden via transistor (T3) verwerkt en door de luidspreker(LS) 'hoorbaar' gemaakt. Deze pulsen doen dus gelijk dienst als meettoon. De benodigde gestabiliseerde voedingsspanning wordt verkregen met het gedeelte rondom de transistoren (T4,T5 en T6). Het enige afregelpunt in deze schakeling is de instelpot(P1), waarmee het 'nulpunt' van het draaispoel-instrument(M1) exact is af te stellen. De fotodiode(D5) dient op een dusdanig plaats in de behuizing gemonteerd te worden, zodat de fotodiode met zijn 'gevoelige'-kant naar het te meten omgevingslicht kan 'kijken'. De ijking van de donkermeter, is een zaak van individueel en proefondervindelijke bepaling, welke voor ieder meetbereik afzonderlijk dient te gebeuren. Het is hiervoor erg handig wanneer u de instelpot(P1) voorziet van een kunstof-asje om deze buiten de behuizing te kunnen verdraaien. Omdat de gebruikte componenten, inclusief de fotodiode een tolerantie bezitten is er geen pasklare ijking. Vanwege de behoorlijke gevoeligheid van de fotodiode, is het experimenteren met bijvoorbeeld een kartonnen-voorzethuls of iets dergelijks aan te bevelen om op deze wijze een beter te gebruiken meethoek te realiseren. Wanneer u zonder voorzet, gaat werken zal er ALTIJD licht opgevangen worden en zal de draaispoelmeter dus ook ALTIJD uitslaan.
0387.jpg
Klik op afbeelding om de hele schakeling te zien.


layout.gif
Afbeelding geeft componentenzijde weer, rode lijnen zijn de printbanen aan de soldeerzijde (In de layout staan staan vierkante soldeervlakken, verbonden met een lichtgroene lijn. Deze lijn geeft een doorverbinding aan, welke aan de componentenzijde van de print gelegd moet worden).


Terug naar index

Terug naar de homepagina

Email deWebmaster