Schakeling is geplaatst op 23 september 2006
Lichtgevoelig relais.
Deze schakeling is ontwikkeld, nadat een hobbyïst uit België met een verzoek kwam waarbij hij een in de tuin gemaakte draak wil voorzien van een tweetal LED's in de ogen welke nadat een persoon de draak op ongeveer 1,5 meter genaderd is, vanzelf gaan oplichten. Als basis heb ik een LDR-detectie genomen, welke middels een als 'comparator-geschakelde' OpAmp een relais doet omklappen. Het relais-contact kan bijvoorbeeld de stroomkring van een aantal LED's sluiten/openen. Als voedingsspanning wordt een spanning van 20 Volt gebruikt, deze voeding moet ongeveer 100 mA stroom kunnen leveren. Werking: de uitgang van het Integrated Circuit (IC1) schakelt van "nul: naar 20 Volt wanneer de fase-ingang (pin 3) boven de halve voedingsspanning komt. De versterking van de als 'comparator'-geschakelde Opamp is ongeveer 360 maal. De waarden van Zenerdiode (Z2) en weerstand (R7) worden via de tabel in de componentenlijst gekozen naar aanleiding van de gebruikte relaisspoel. Het te gebruiken relais mag ongeveer 70 mA stroom trekken. Bij een voedingsspanning van 18 tot 20 Volt, mag de emmitter van transistor (T2) direct aan de nul worden gelegd, en dus kan ZD2 dan vervallen en kunnen de contactpunten op de print doorverbonden worden. Wanneer het schakelen van het relais bij relatief veel licht moet plaatsvinden, kan de waarde van intelpot(P1) worden verkleind tot 100 kOhm. In het geval van het gewenste effect voor de hobbyïst uit België, heb ik het idee dat een vaak in de tuin aanwezige-verlichting als "lichtbron" kan dienen voor de LDR-detectie. Via een verlicht wandelpaadje loopt een persoon nietsvermoedend door de tuin, bij het passeren, van een tuinlamp met daartegenover de geplaatste LDR zal de lichtstraal onderbroken worden en het relais reageren. De manier waarop u de lichtstraal opbouwd, laat ik aan uw eigen creativiteit over. De mate van gevoeligheid is in te stellen middels instelpot (P1). Afhankelijk, van de wijze van het gebruik van het relais-contact, kan deze lichtgevoelige schakelaar op diverse momenten schakelen, en effecten genereren. In het schema heb ik een tweetal-led's met voorschakelweerstand en een zener-diode getekend, dit zijn de LED's voor de ogen van de draak, en kunnen in principe direct vanuit de 20 Volt-voeding worden gevoedt (denk wel aan de juiste waarde van ZD1 in combinatie met spanning en led-stroom). In de printlayout ziet u twee grijze lijnen tussen A en A' en ook tussen B en B' dit zijn de draden welke vanaf de schakeling naar de LED's lopen. Tevens ziet u dat ik de LED's voorschakelweerstanden en zener-diode met blauwe draden aangesloten heb, dit zijn lossen draden en componenten, omdat niet ieder 'drakenhoofd' gelijk zal zijn.
0386.jpg
Klik op afbeelding om de hele schakeling te zien.


layout.gif
Afbeelding geeft componentenzijde weer, rode lijnen zijn de printbanen aan de soldeerzijde.


Terug naar index

Terug naar de homepagina

Email deWebmaster