Schakeling is geplaatst op 10 augustus 2006
Electrisch-veld indicator.
Met behulp van deze 'electrisch veld-indicator' kunt u het al dan niet aanwezig zijn van een electrisch veld als indicatie aantonen. Het feit dat ik deze schakeling in de Hoofdgroep METEN geplaatst heb, schuilt in het feit dat er een 'magnetisch-veld meting' plaatsvindt. U kunt deze schakeling bijvoorbeeld gebruiken om het magnetisch-veld welke zich rondom een menselijk lichaan kan bevinden aan te tonen, besef hierbij echter wel dat er ook andere vormen van het opwekken van een magnetisch-veld mogelijk zijn (wrijven over een wollen trui (statische electriciteit) en dergelijke. Deze schakeling reageert natuurlijk wel op dat soort electrische lading. In grote lijnen bestaat de schakeling uit vier delen, ten eerste een 'opnemer' (aan te sluiten op de aansluitpunten X, Y, Z), ten tweede een 'verschilversterker', ten derde een VCO (Voltage Controlled Oscillator), en als laatste een indicator (Luidspreker). Als eerste de 'opnemers' (u ziet hiervan een afbeelding onder het principeschema). Zoals u wellicht zult weten, wordt een electrisch veld veroorzaakt door een potentiaalverschil. Dit potentiaalverschil kan aanwezig zijn tussen twee lichamen (denk bijvoorbeeld aan de platen in een condensator). Tevens kan tussen lichaam en aarde ook een potentiaal aanwezig zijn (denk hierbij aan een zend-antenne en aarde). Hetgeen zich tussen de platen of de polen bevindt, wordt een 'medium' genoemd. Het spanningsverschil van het 'medium', verdeelt zich rechtevenredig over het medium zodat in het midden de helft van de verschilspanning gemeten kan worden. Door nu gebruik te maken van twee electroden ( X en Z ) en deze op twee verschillende plaatsten van het medium te zetten onstaat een spanningsverschil tussen beide electroden. Zoals u uit de afbeelding onder het principeschema op kunt maken, zijn de beide electroden hier geëtst op een stukje printmateriaal de afmeting van X en Y zijn ongeveer 30x30 millimeter. De afstand tussen beide elektroden moet mede vanwege een juiste verhouding tussen veldsterkte en gevoeligheid 11 millimeter bedragen. De 'electrode' (Y) welke zich tussen de electroden X en Y bevindt, dient 30x5 millimeter te zijn. Zoals u in het principeschema kunt zien zijn de electroden X en Z ieder met een ingang van het Integrated Circuit (IC1) verbonden. Dit is een OpAmp met een MOSFET-ingang. Door terugkoppeling van de uitgang naar een offset-ingang, ontstaat een relatief kleine versterking zonder dat er schade ontstaat aan de hoge ingangsweerstand. Om nu te voorkomen dat de ingangsspanning van Integrated Circuit (IC1) een dusdanige waarde aanneemt dat de uitgang gelijk is aan NUL-volt of gelijk is aan de VOEDINGSSPANNIBG, dienen de ingangselectroden (X en Z) van tijd tot tijd 'ontladen te worden, hiertoe is electrode Y geplaatst en omdat deze verbonden is met het knooppunt van de weerstanden (R1 en R8) is deze dus aangesloten op de halve voedingsspanning. Om de elektroden X en Z te kunnen ontladen, maakt u een kortsluitng met een vinger tussen de drie electroden (X,Y en Z). De VCO is opgebouwd rondom Integrated Circuit (IC2). De uitgangsspanning van Integrated Circuit (IC1) regelt de frequentie van het uitgangssignaal van de VCO, met de aangegeven waarden van de weerstand(R6) en Instelpot(P) kan een luidspreker van 8 Ohm tot 150 Ohm aangesloten worden om een akoestische indicatie te verkrijgen. Voor een luidspreker 8 Ohm luidspreker dient de som-waarde van weerstand(R6)+instelpot(P) 390 Ohm te bedragen. Omdat de stroomopname van de schakeling maximaal 5 milliampére is, volstaat een 9 Volt batterij als voeding. Omdat er geen enkele maatregel genomen is tegen invloeden van het lichtnet, verdient het de aanbeveling om een 'meting' het liefst NIET in de nabijheid van een lichtnet-leiding uit te voeren. Wannneer u de 'magnetisch veld-indicator' in een klein kastje plaatst, kunt u op bijvoorbeeld een feestje leuke effecten verkrijgen, wanneer u kunt laten 'horen' dat bijvoorbeeld iemand 'electrisch geladen' is.
0382.jpg
Klik op afbeelding om de hele schakeling te zien.

0382a.jpg
De feitelijke 'opnemers'.


layout.gif
Afbeelding geeft componentenzijde weer, rode lijnen zijn de printbanen aan de soldeerzijde.


Terug naar index

Terug naar de homepagina

Email deWebmaster