Schakeling is geplaatst op 26 mei 2005
Automatische DIA-wisselaar.
Deze schakeling kan ingezet worden, wanneer u een DIA-projector bezit waarop GEEN automatische DIA-wisselaar aanwezig is. De schakeling is in feite een pulsgever, waarbij 'geluid' als basis dient. Met deze schakeling is uitgegaan van het volgende principe: tijdens het vertonen van de dia's maakt u als ondersteuning gebruikt van muziek danwel gesproken woord. De schakeling zal iedere keer wanneer er een rustpauze in muziek of spaak is, een puls geven welke het relais(Re) doet omklappen, waardoor het dia-doorschuif mechanisme in werking treedt. Om dit zo synchroon mogelijk te laten verlopen is de volgende opstelling noodzakelijk: Een geluidsbron/opnemer in de vorm van een platenspeler, cassetterecorder, bandrecorder en/of een microfoon (eventueel te combineren middels een mengpaneel) deze schakeling en natuurlijk de dia-projector. Deze schakeling komt feitelijk tussen de geluidbron/opnemer en de projector, hierdoor is het mogelijk om een signaal-pauze te detecteren, en als gevolg hierop een puls te generen. Omdat het relais(Re) omklapt, zal de projector (deze schakeling komt in plaats van het drukknopje waarmee u de dia handmatig doorschuift) hierop reageren, en de dia 'automatisch' doorschuiven. In principe hoeft u aan de eigenlijke projector en/of geluidsapparatuur niets te wijzigen, u plaats deze schakeling er gewoon 'tussen'. De schakeling zelf: Wanneer er op de ingang van de schakeling (aansluitpunt A en 0) heel weinig of geen laagfrequent signaal (rustpauze in muziek/spraak) bevindt, zal dus de basis van transistor(T1) nagenoeg geen signaal krijgen. Hierdoor zullen de transistoren(T1 en T2) gesperd zijn. De ingangen van de beide Schmitt-triggers (IC1A en IC1B) liggen dan via de weerstanden(R1 en R3) aan de positieve voedingsspanning waardoor de uitgangen van beide Schmitt-triggers logisch "0" zullen zijn. Transistor(T3) zal dus ook gesperd zijn, en het relais(Re) is hierdoor onbekrachtigd. Omdat de uitgang van poort IC1A logisch "0" is, zal condensator(C1) via de weerstanden (R1 en R3) geladen worden. Wanneer nu transistor(T1) een laagfrequent-signaal krijgt (muziek of spraak), zal deze gaan geleiden. Tevens zal de collector/emitter-overgang van transistor(T2) laagohmig worden. Op hetzelfde moment zal de uitgang van de eerste Schmitt-trigger (poort IC1A) omklappen van logisch "0" naar logisch "1" en zal condensator(C1) via weerstand(R3) en transistor(T2) worden ontladen. Het relais blijft nog steeds onbekrachtigd. Wanneer het spanningsniveau op de ingang van deze pulsgever gedurende ongeveer 1 seconde onder de aanspreekdrempel van de schakeling daalt, zal na een korte tijdsvertraging welke middels condensator(C3) gerealiseerd is, transistor(T2) weer gaan sperren. De ingang van poort IC1A heeft wederom een 'hoog potentiaal' waardoor condensator(C1) opnieuw geladen zal worden. Wanneer het opladen van condensator(C1) begint, ligt aan de ingang van poort (IC1B) een spanning welke onder het trigger-niveau van deze Schmitt-trigger ligt. De uitgang van deze inverter is dus logisch "1" , waardoor transistor(T3) in geleiding komt. Het relais(Re) zal nu opkomen, en via het wisselcontact (aansluitpunten S , S1 en P) van dit relais wordt het wisselmechanisme van de dia-projector gestuurd. Na ongeveer 1 seconde zal de spanning over condensator(C1) 'boven' het triggerniveau van de Schmitt-trigger (IC1B) zijn gekomen, waardoor de poort getriggerd zal worden, en dus omklapt van een logische "1" naar een logische "0". Als gevolg hiervan zal transistor(T3) geen sperren en het relais(Re) weer omklappen, waardoor de beginsituatie hersteld is. De dia zal vertoond worden, totdat er opnieuw een 'rustpauze' in muziek/spraak door de schakeling 'gedetecteerd' wordt. Wanneer u creatief omspringt met muziek en/of spraak, kunt u op deze wijze een mooie semi-automatische dia-show presenteren. De voeding van de logica binnen de schakeling consumeert ongeveer 18 mA. Omdat het relais rechtstreeks uit de 5 Volt voeding wordt gevoed, bedraagt de totale voedingsstroom 18 mA, plus de stroom welke het gebruikte relais verbruikt. Afregeling: u begint met het afregelen door de beide instelpots (P1 en P2) in de middenstand te zetten. De ingang van de schakeling (aansluitpunten A en 0) verbindt u nu met de uitgang van geluid'spraak-bron of het eventueel te gebruiken mengpaneel. Door instelpot(P2) in te stellen, wordt de gewenste 'triggerdrempel' voor de diawissel-puls bereikt. Nu kunt u middels instelpot(P1) de schaal van de paneelmeter(M) gaan ijken. Deze ijking is goed, wanneer bij het wisselen(aangetrokken relais) van de dia, de paneelmeter ongeveer een kwart terugvalt op een volle schaal.
0372.jpg
Klik op afbeeldingen om hele schakeling te zien.


layout.gif
Afbeelding geeft componentenzijde weer, rode lijnen zijn de printbanen aan de soldeerzijde.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster