Schakeling is geplaatst op 4 mei 2006
Spraakprocessor.
Wanneer u een zender zo efficiënt mogelijk wilt moduleren, heeft u de keuze uit twee alternatieven. Dit zijn 'clipping' (het afsnijden van de signaaltoppen) en 'compressie' (het constant houden van het gemiddelde signaalniveau). Clipping heeft als nadeel dat het clipniveau NIET constant is, waardoor enerzijds het gevaar bestaat voor te zwakke modulatie en anderzijds de verstaanbaarheid slechter wordt. Compressie heeft als nadeel, dat door de inregeltijd van de compressor ontoelaatbaar hoge signaalniveau's ontstaan, zij het dat dit slechts van korte duur is. De hiervoor genoemde problemen, zullen de oplossing welke in deze schakeling toegepast is onthullen. Deze schakeling omvat compressie om een constant gemiddelde te krijgen en clipping voor het elimineren van de hierbij onstane signaalpieken. De microfoonversterker, welke gevormd is rond de transistoren(T1 en T2) levert een versterking welke afhankelijk is van de microfoonimpedantie. Hierdoor wordt bereikt dat een hoogohmige kristal-microfoon met een hoge spanningsafgifte en een laagohmige dynamische-microfoon met geringe spanningsafgifte toegepast kunnen worden zonder dat er een groot verschil ontstaat van het aan transistor(T3) aangeboden signaalniveau. De dioden(D1 en D2) werken als een spanningsgestuurde verzwakker. De sturing geschiedt vanuit transistor(T4). Wanneer de basisspanning van transistor(T4) 0,5 Volt hoger wordt dan de spanning op de anode van diode(D3), treedt deze verzwakker in werking en sluit een gedeelte van het aan transistor(T3) toegevoerde signaal kort. De kortstondige signaalpieken worden 'geclipt' met de dioden(D6 en D7). De mate van 'clipping' hangt af van de verhouding van de weerstanden(R4 en R10). Aangezien alleen de compressor-inregelpieken worden 'geclipt' is deze schakeling geschikt als modulatievoortrap in AM-, FM- en SSB-zenders. Het laagdoorlaatfilter is gedimensioneerd voor toepassing in de 80-meter band, waar vanaf 3 kiloHertz met tenminste 14 Decibel per octaaf verzwakt moet worden. Voor de banden waar geen bandbreedte-restricties gelden kunt u de aansluitpunten A en B doorverbinden, met weglating van de componenten R9,R11,R14,R17,C5,C10,C14 en C15. Wilt u wel het filter toepassen, maar op een andere frequentie, dan geldt: vermenigvuldigingsfactor van C5,C10,C14 en C15 = 3 / f , waarin f de gewenste frequentie in kiloHertz voorstelt. Voor een frequentie van 6 kiloHertz dienen de condensatoren dus met een factor twee verkleind te worden. OPMERKING: de dioden(D1 tm D7) dienen originele 1N4148 typen te zijn. Wanneer u 'ongestempelde' universele dioden gaat gebruiken, zal de schakeling niet werken omdat die dioden een drempelspanning tot 1 Volt hebben. Wanneer u gestempelde 1N4148 dioden gebruikt zal de spanning op de anode van diode(D3) 1,5 tot 1,7 Volt bedragen. Met schakelaar(S1) kunt u eenvoudig schakelen tussen SNELLE of LANGZAME spraakcompressie. De voeding van 12 Volt dient een goede stabilisatie te bezitten. Op de aansluitplug UIT, zal een signaal van 700 milliVolt (effectief) beschikbaar zijn met een 100 kOhm impedantie. .
0366.jpg
Klik op afbeeldingen om hele schakeling te zien.


layout.gif
Afbeelding geeft componentenzijde weer, rode lijnen zijn de printbanen aan de soldeerzijde (In de layout staan staan vierkante soldeervlakken, verbonden met een lichtgroene lijn. Deze lijn geeft een doorverbinding aan, welke aan de componentenzijde van de print gelegd moet worden).

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster