Schakeling is geplaatst op 25 april 2005
R-meter.
Met deze weerstand-meter bezit u een nauwkeurig instrument om de waarde van onbekende weerstanden te bepalen, waarbij het meetbereik loopt van 0 ohm tot 1 Mohm welke in zes stappen verdeeld is. U sluit uw 'onbekende'-weerstand op de aansluitpunten RX1 en RX2 aan, zodat deze in een brug van Wheatstone wordt opgenomen. Met behulp van potentiometer(P1) kunt u de brug in evenwicht brengen. Hiervoor gebruikt u de beide LED's als indicatoren. Wanneer de potentiometer teveel naar links danwel teveel naar rechts is verdraaid, zal één van beide LED's oplichten. De brug van Wheatstone is volledig in evenwicht, wanneer bij een aangesloten 'onbekende'-weerstand BEIDE LED's gedoofd zijn. Wanneer u bij het verdraaien van de potentiometer de LED's NIET gedoofd kunt krijgen, zult u via schakelaar(S2) het bereik aan moeten passen, wanneer schakelaar(S2) in de stand staat dat er verbinding via weerstand(R4) is omvat het meetbereik 0 tot 10 ohm. De overige standen, verhogen het bereik met een factor 10, tot maximaal 1 Mohm. Voor het bepalen van de waarde van 'Rx' plaatst u schakelaar(S2) in het juiste bereik, en regelt potentiometer(P1) dusdanig af dat beide LED's gedoofd zijn en leest u de gemeten waarden af. Voorbeel: S2 staat op 1K en potentiometer(P1) komt uit op 0,6 dan is de waarde van Rx 0,6 x 1000 = 600 Ohm. De schakeling is als volgt opgebouwd: de brug van Wheatstone bestaat uit 'Rx', P1, R3, R4 t/m R9. De brug van Wheatstone is met een differentiaalversterker (IC) gekoppeld. Wanneer de brug in 'evenwicht' is, bestaat er geen spanningsverschil tussen de beide ingangen van het IC, hierdoor zal de differentiaalversterker NIET door de ingangsweerstand van de differentieaalversterker beïnvloed worden. Omdat de brug van Wheatstone symetrisch gevoed wordt, zorgt het knooppunt R1/R2 voor het nulpunt van de schakeling hetgeen als voordeel heeft dat er met een trasformator met één secundaire wikkeling gewerkt kan worden. Aan de uitgang van het IC zijn twee LED's antiparallel geschakeld, hierdoor zal bij het niet in 'evenwicht' zijn van de brug van Wheatstone één van deze LED's oplichten. Instelpot(P2) is voor het instellen van een exact NUL op de uitgang van het IC, zodat u niet aan het twijfelen gebracht wordt, wanneer één van de LED's iets oplicht. Stelling moet zijn LED brandt of is gedoofd. De betrouwbaarheid van deze weerstand-meter hangt niet alleen af van de 'onbekende'-weerstand in combinatie met potentiometer(P1) maar ook van de weerstanden R3 t/m R9 zijn van belang. Wanneer u voor deze weerstanden goede precisie-uitvoeringen gebruikt, zal deze schakeling een nauwkeurigheid van 1% goed kunnen halen. Voor het ijken, danwel bepalen van de schaal voor de potentiometer kunt u voor RX 'bekende' nauwkeurige weerstanden inzetten. Onder het schema ziet u een afbeelding van mogelijke afleesschaal.
0364.jpg
Klik op afbeeldingen om hele schakeling te zien.

0364a.jpg
Voorbeeld van mogelijke afleesschaal.


layout.gif
Afbeelding geeft componentenzijde weer, rode lijnen zijn de printbanen aan de soldeerzijde.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster