Schakeling is geplaatst op 14 april 2005
Akoestische Ohmmeter.
De meetingang omvat een spanningsdeler(R1 of R2 of R3 of R4 met de te testen weerstand). Deze testweerstand wordt aangesloten tussen de aansluitpunten A en B. Via standenschakelaar S kan de waarde van de spanningsdeler aangepast worden. Het is van belang om voor R1 t/m R4 types met 1% tolerantie te nemen, om een betrouwbare meting te verkrijgen. De spanning over de 'testweerstand' wordt toegevoerd aan de niet-inverterende ingang van de comparator (IC1). Op de inverterende ingang van de comparator(IC1) is een regelbare spanningdeler(R5 en P1) aangesloten. Wanneer nu de spanning op de inverterende ingang van de comparator groter is dan de spanning op de niet-inverterende ingang, dan zal de uitgang van de comparator LAAG zijn. Is de spanning op de inverterende ingang lager dan die op de niet-inverterende ingang, dan is de uitgang van de comparator HOOG. De waarde van de comparator-uitgang gaat naar de frequentiebepalende weerstanden(R9 en R10) van de spanningsgestuurde oscillator. Deze zogenaamde VCO begint te oscilleren met een frequentie van ongeveer 1 kHertz. U kunt de oscillator-frequentie aanpassen door de waarde van de condensatoren(C1 en C2) te verhogen danwel te verlagen. Het gebruik van deze akoestische Ohmmeter is als volgt; Wanneer u een 'onbekende' weerstand op de aansluitpunten A en B aansluit, dan moet u met behulp van schakelaar S (bereikinstelling) en de potentiometer(P1) het punt opzoeken waarop de luidspreker nog NET NIET een toon weergeeft. Staat schakelaar S dusdanig dat weerstand(R3) in de eerste spanningsdeler is opgenomen, dan kunt u een weerstand van 1 Kohm tot 100 Kohm 'meten'. Door nu met verschillende 'bekende'-weerstanden te meten, kunt u een schaalverdeling maken waarbij de potentiometer(P1) in een bepaalde stand voor alle bereiken hetzelfde is. Stand A4 van schakelaar S, geeft een weerstandsbereik van 10 Ohm tot 1 Kohm. Stand A3 van schakelaar S geeft een weerstandsbereik van 100 Ohm to 10 Kohm. Stand A2 van schakelaar S geeft een weerstandsbereik van 1 Kohm tot 100 Kohm en stand A1 van schakelaar S geeft een weerstandsbereik van 10 Kohm tot 1 Mohm. Wanneer u na het bepalen van de schaalverdeling van potentiometer(P1) nu een 'onbekende'-weerstand aansluit, kunt u goed bepalen wat de waarde van die 'onbekende'-weerstand is, omdat u de meter geijkt hebt met 'bekende'-waarden kunt u de waarde aan de hand van de bereikschakelaar-stand en positie(P1) bepalen. Het meetcriterium is, dat de luidspreker NET NIET geluid mag produceren, gebeurt dat wel en u kunt de juiste instelling niet bepalen, is de 'test'-weerstand als onbetrouwbaar te kwalificeren. Via instelpot(P2) kunt u het volume van de luidspreker iets aanpassen. Voor de voeding volstaat een 9-Volt batterij in principe.
0361.jpg
Klik op afbeeldingen om hele schakeling te zien.


layout.gif
Afbeelding geeft componentenzijde weer, rode lijnen zijn de printbanen aan de soldeerzijde.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster