Schakeling is geplaatst op 9 april 2005
Regenalarm.
Dit 'regenalarm' zal veel huisvrouwen aanspreken vanwege het feit dat er een geluidssignaal hoorbaar is wanneer bijvoorbeeld op een zomerdag het wasgoed aan de waslijn hangt te drogen en er plotseling een soms 'heftige' regenbui valt. Linksboven in het schema ziet u twee aansluitpunten A' en B' voorzien van twee lijen met ieder wat aftakkingen, dit is de eigenlijke 'regensensor' en moet buiten worden geplaatst op de plek waar u liever geen water wilt hebben. (sensor moet wel plat liggen, om een goede geleiding te garanderen). Deze sensor wordt met een kabel aangesloten op de aansluitpunten A en B van de eigenlijke schakeling. Wanneer er geen regen op de sensor valt, liggen de ingangen van poort IC1A van Integrated Circuit (IC1) via weerstand(R1) aan de plus van de voeding. De uitgang van poort IC1A is dan laag en de uitgang van poort IC1B is hoog. Via diode(D1) wordt de oscillator welke bestaat uit poorten IC1C en IC1D geblokkeerd. Wanneer er nu regedruppels tussen de contactlijnen op de sensor vallen, zal de weerstand tussen deze punten sterk afnemen. Hierdoor zal de spanning op de ingangen van poort IC1A dalen, waarna de uitgang van poort IC1A hoog zal worden. Poort IC2B zal nu inverteren, waardoor de uitgang van IC1B vrijwel op nul komt te liggen. De diode(D1) zal nu de oscillator niet meer blokkeren, en deze zal een blokgolf van ongeveer 400 Hertz geven. Via weerstand(R4) zullen de transistoren(T1 en T2) opengestuurd worden, hetgeen via de aangesloten luidspreker(LS) een doordringende toon zal laten klinken. Dit is het teken van ALARM er valt REGEN. Omdat de schakeling in rust erg weinig stroom trekt, volstaat een batterij-voeding uitstekend. De weerstanden(R2 en R3) staan in serie met de luidspreker(LS) tesamen geven deze weerstanden en de 8 ohm impedantie van de luidspreker de gewenste 100 ohm impedantie. Wanneer u een leuk speakertje bezit met een hogere of lagere impedantie, kan deze gebruikt worden wanneer u de waarden van weerstand(R2 en/of R3) evenredig aanpast.
0360.jpg
Klik op afbeeldingen om hele schakeling te zien.


layout.gif
Afbeelding geeft componentenzijde weer, rode lijnen zijn de printbanen aan de soldeerzijde.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster