Schakeling is geplaatst op 6 april 2005
Vloeilicht.
Met deze schakeling bezit u een electronische vervanging voor een mechanisch aangedreven kleurenschijf, welke vaak voor schijnwerpers geplaatst worden om te wisselen tussen kleuren. Via de transistoren(T1 en T2) welke als 'astabiele multivibrator' geschakeld zijn, en de randcomponenten(R1,R2,R3,R4,C1 en C2) wordt een blokgolf-signaal opgewekt welke een schuifregister stuurt. Dit schuifregister is gesitueerd in Integrated Circuit(IC1). Gedurende de tijd dat één van de uitgangen (Qa t/m Qd) van Integrated Circuit(IC1) een logische "1" is, zal de daaraan gekoppelde transistor(T7 t/m T10) opengestuurd worden en zal condensator(C3,C4,C5 of C6) opgeladen worden door weerstand(R8,R14,R20 of R26). De tijd dat de (Qa t/m Qd) uitgangen logisch "0" zijn, zal condensator(C3,C4,C5 of C6) zich ontladen. Dit resulteert in een niet lineaire driehoeksspanning welke via een stuurschakeling transistor(T3,T4,T5 of T6) en aanpastransformator(TR1,TR2,TR3 of TR4) de thyristor(TH1,TH2,TH3 of TH4) openstuurd. Deze thyristoren zijn de feitelijke schakelaars welke de op de aansluitbussen(LA1 tm LA4) aangesloten 220V~ gloeilampen laten oplichten. Op deze wijze is een constante wisseling op een vaste tijd tussen 4-kleuren gerealiseerd. De thyristoren kunnen maximaal 8 Ampére verwerken, hetgeen neerkomt op een aangesloten vermogen van 1760 Watt per aansluitbus, het is dan wel zaak om de thyristoren op koelplaten te monteren. U kunt de thyristoren ongekoeld ongeveer belasten met een vermogen van 300 Watt. OPMERKING: omdat op delen van deze schakeling een levensgevaarlijke netspanning van 220V~ staat, is voorzichtigheid bij de bouw en een goede isolatie en deugdelijke behuizing van zeer groot belang.
0359.jpg
Klik op afbeeldingen om hele schakeling te zien.


layout.gif
Afbeelding geeft componentenzijde weer, rode lijnen zijn de printbanen aan de soldeerzijde (In de layout staan staan vierkante soldeervlakken, verbonden met een lichtgroene lijn. Deze lijn geeft een doorverbinding aan, welke aan de componentenzijde van de print gelegd moet worden).

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster