Schakeling is geplaatst op 29 maart 2005
Capaciteitsmeter.
Met deze schakeling kan de capaciteit van condensatoren in het bereik van 0 tot 15 microFarad gemeten worden. Het kleinste meetbereik loopt van 0 tot 5 picoFarad. De bereiken kunnen met behulp van de schakelaars(S2 en S3) met een factor 3 vergroot worden. Schakelaar(S4) vergroot het meetbereik met een factor 10. De twee Integrated Circuits(IC1 en IC2) welke toegepast zijn, werken onafhankelijk van de voedingsspanning en zijn temperatuur-gecompenseerd. Het 7413 Integrated Circuit(IC1A) werkt als astabiele multivibrator, waarbij de frequentie bepaald wordt door weerstand(R3) en de condensatoren(C1 t/m C6). Schakelaar(S1a) dient voor het eenvoudig 'schakelen' naar de verschillende condensatoren. Op iedere positieve flank geeft het monostabiele Integrated Circuit(IC2) een puls af, waarvan de lengte bepaald wordt door de op de aansluitpunten A en B aangesloten 'TEST-condensator' in combinatie met weerstand(R1 of R2). Met Schakelaar(S4) schakelt u tussen de beide combinaties. Deze pulsen sturen het eigenlijke meetinstrument paneelmeter(M). Met de gekozen weerstands- en condensator-waarden is een duty-cycle van 70% meteruitslag bereikt op uitgang Q (pin 6) van Integrated Circuit(IC2). Hierdoor zal de paneelmeter NIET vernielt worden, wanneer bij een te lage 'stand' van schakelaar(S1a) een grote test-condensator op de aansluitpunten A en B aangesloten is. Voor de condensatoren(C1 tm C6) en de weerstanden(R1 t/m R3) kunt u het beste 1%-tolerantie typen gebruiken, voor de beste restultaten bij de ijking. De ijking is als volgt: Met behulp van de potentiometers P1 of P2 of P3 (afhankelijk van de stand van schakelaarS1B ) zet u de paneelmeter exact op NUL. Vervolgens sluit u op de aansluitpunten A en B een ijkcondensator van 0,5 microFarad respectievelijk 1 microFarad aan, en stelt met behulp van de twee instelpotmeters(P4 en P5) de juiste meteruitslag in. De bedrading naar de aansluitpunten A en B moet zo kort en stabiel mogelijk uitgevoerd worden, omdat door het verloop van de parasitaire capaciteit op dit punt de nulinstelling van het meetinstrument ook zal verlopen. Met name bij de kleinere capaciteiten, dient u voor elke meting een ijking uit te voeren, met name de NULINSTELLING.
0357.jpg
Klik op afbeeldingen om hele schakeling te zien.


layout.gif
Afbeelding geeft componentenzijde weer, rode lijnen zijn de printbanen aan de soldeerzijde (In de layout staan staan vierkante soldeervlakken, verbonden met een lichtgroene lijn. Deze lijn geeft een doorverbinding aan, welke aan de componentenzijde van de print gelegd moet worden).

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster