Schakeling is geplaatst op 20 maart 2005
Nicad lader.
Het opnieuw laden van lood-nikkel of nikkel-cadmium accu's gebeurt meestal met een eenvoudig laadapparaat, welke na 10 tot 14 uren achtereen laden, handmatig UITGESCHAKELD dient te worden. Soms wordt dit vergeten, waarbij een accu onherstelbaar beschadigd kan raken, danwel zijn lading veel korter mee zal gaan. Deze lader is ontworpen om een accu welke bestaat uit 4 Nicad-cellen, met een totale nominale spanning van 5 Volt en een capaciteit van 900mAh te herladen, en bij volledige lading automatisch UIt te schakelen. De nominale laadstroom dient 90 mA te zijn. De transformator geeft 2 x 18 Volt spanning, welke ongestabiliseerd een voedingsspanning van ongeveer 25 Volt geeft voor de schakeling. Net netspanning van 220V~ wordt op de aansluitpunten A en B aangesloten. De zenerdiode(ZD2), poort IC1B, Transistoren(T3 en T4) en weerstand(R2) vormen een stroombron welke ongeveer 75 mA levert voor het laden van de op de aansluitpunten D en E aangesloten accu. De accuspanning wordt via weerstanden(R14 en R15) aangesloten op de als comparator geschakelde poort IC1C. Op de andere ingang van poort IC1C staat een constante spanning welke via potentiometer(P1) regelbaar is. Omdat de voeding niet gestabiliseerd is, wordt de potentiometer(P1) aangesloten op een tweede stroombron bestaande uit zenerdiode(ZD1), poort IC1A, transistor(T1) en weerstand(R1) om er zorg voor te dragen dat de spanning op de loper van potentiometer(P1) altijd constant zal zijn. Wanneer nu de accuspanning ten gevolge van het laden gelijk is aan de via potentiometer(P1) ingestelde waarde (ongeveer 6 Volt), dan zal de comparator(IC1C) omklappen. De uitgangsspanning van de comparator(IC1C) zal nu 'hoog' (ongeveer 25 Volt) worden. De gate-source spanning van de FET-transistor(T2) wordt als schakelaar gebruikt, en zal derhalve nu ongeveer 0 Volt zijn zodat deze gaat geleiden. Zenerdiode(ZD2) is nu kortgesloten en de stroombron (IC1B) wordt uitgeschakeld, zodat het laden automatisch stopt. Doordat comparator(IC1C) positief is teruggekoppeld en dus een hysteresis heeft, zal de accuspanning ongeveer 1 Volt onder de via potentiometer(P1) ingestelde waarde van 6 Volt moeten dalen om de comparator(IC1C) weer te doen omklappen. Stel dat de geladen accu, langzaam leegloopt, en op een gegeven moment een accuspanning van 5 Volt heeft waardoor comparator(IC1C) omklapt. Het effect is nu dat de FET (transistor T2) negatief zal worden en dus spert. De stroombrom rondom poort (IC1B) zal dan weer ingeschakeld worden, waardoor de accu wederom geladen zal worden. Via de als versterker geschakelde poort(IC1D) wordt een LED gestuurd, welke oplicht wanneer de lader een laadstroom levert. Condensator(C2) is toegevoegd om bij een accu, waarvan de klemspanning boven de nominale spanning (5 Volt) ligt (lader zal dus uitgeschakeld blijven) toch de lader in te schakelen. Dit is gerealiseerd door een doorverbinding tussen de aansluitpunten E en MASSA te leggen, waarbij wanneer de accu is aangesloten op aansluitpunten D en E de condensator(C1) direct aan massa komt. Op deze wijze komt de positieve-ingang van de comparator (IC1C) korte tijd op NUL volt, zodat de stroombron (IC1B) ingeschakeld zal worden. De reden dat dit buiten de schakeling om moet, komt vanwege het mogelijke veschil tussen de accuspanning van verschillende accu's. Diode (D4) is ook buiten de schakeling gehouden, omdat anders comparator(IC1C) 'gefopt' zou kunnen worden, door een lekspanning. Het beste kunt u een viervoudige connector gebruiken, waarbij u (D4) en de doorverbinding plaatst voor een accu met te hoge klemspanning, waarbij er twee draden naar buiten lopen om de eigenlijke accu op aan te sluiten. U zult dus voor optimaal gebruiksgemak een kabel MET en ZONDER de doorverbinding moeten maken, zodat u hadig accu's met verschil in klemspanning aan kunt sluiten.
0354.jpg
Klik op afbeeldingen om hele schakeling te zien.


layout.gif
Afbeelding geeft componentenzijde weer, rode lijnen zijn de printbanen aan de soldeerzijde (In de layout staan staan vierkante soldeervlakken, verbonden met een lichtgroene lijn. Deze lijn geeft een doorverbinding aan, welke aan de componentenzijde van de print gelegd moet worden).

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster