Schakeling is geplaatst op 18 maart 2006
Knipperlicht.
Voor bijna alle knipperlicht/clignoteur-schakelingen geldt, dat deze als nadeel hebben dat er een extra voedingsaansluiting nodig is, terwijl de bestaande elektro-mechanische knipperlichten in bijvoorbeeld een auto dit niet hebben. Vandaar dat het vervangen van een bestaande 'clignoteur'-installatie door een electronische-uitvoering lastiger is. De opzet van deze schakeling is een eenvoudige oscillator en een vermogens-eindtrap, welke GEEN extra voedingsaansluiting nodig heeft. Op aansluitpunt A wordt de +12 Volt accuspanning OF het middencontact van de richtingsaanwijzer-schakelaar aangesloten. Op aansluitpunt B wordt de -12 accuspanning(massa) OF het middencontact van de richtingsaanwijzer-schakelaar aangesloten. Deze OF-situatie heeft als voordeel dat het niets uitmaakt of nu de PLUS of MIN van de accu aan MASSA ligt, hierdoor is deze schakeling universeel te noemen. Werking: Wanneer u de richtingaanwijzer-schakelaar bediend, zal condensator(C2) zich via diode(D1) en de aangesloten 'belasting' tot de accuspanning opladen. De eerste puls van de oscillator(IC1) wordt ongeveer 0 Volt, omdat de spanning op de inverterende ingang groter is dan de spanning op de niet-inverterende ingang. Met behulp van instelpot(P1) kunt u de op- en ontlaadtijd van condensator(C1) en hiermee dus de knippersnelheid instellen. Tijdens de positieve helft van het oscillator-signaal zal transistor(T1) via zenerdiode(ZD1) en weerstand(R4) opengestuurd worden. Hierdoor komt transistor(T2) in geleiding, zodat eindtransistor(T3) opengestuurd zal worden. De spanning over transistor(T3) is ongeveer 1 Volt, waarbij de collectorstroom 5 Ampére zal zijn. In deze toestand is diode(D1) gesperd en zal buffercondensator(C2) gedurende deze tijd de oscillatorstroom leveren. Vanwege de compactheid van deze schakeling, is deze vast goed weg te bouwen in een automobiel uit vervlogen jaren.
0352.jpg
Klik op afbeelding om de hele schakeling te zien.


layout.gif
Afbeelding geeft componentenzijde weer, rode lijnen zijn de printbanen aan de soldeerzijde.


Terug naar index

Terug naar de homepagina

Email deWebmaster