Schakeling is geplaatst op 16 maart 2005
Muis in doolhof.
Deze schakeling is bedoeld als een spel, waarbij een muis nagebootst wordt die uit een labyrint moet zien te komen. Op hokjespapier wordt een rechthoekig doolhof getekend en een pion wordt als muis midden in het doolhof geplaatst. Nadat u de drukknoppen S1 en S3 hebt ingedrukt, begint een willekeurige LED te branden die aangeeft in welke richting u de pion één hokje mag verschuiven LED1=Vooruit , LED2=Rechts , LED3=Achteruit en LED4=Links. Is deze stap niet mogelijk, vanwege een hindernis dan drukt u op drukknop S2, de zogenaamde 'hindernisknop'. Is in de aangegeven richting geen hindernis, dan drukt u weer op S1 en verschuift u de pion in de aangegeven richting, dit kan doorgaan totdat er een hindernis volgt en u dus op de 'hindernisknop' moet drukken. De technische werking: Door op drukknop(S1) te drukken worden flip-flops van het Integrated Circuit (IC1B en IC1B) gestart. De uitgangen van deze flip-flops, liggen aan twee omschakelbare inverters die door de schuifregisters van de Integrated Circuits (IC2A,IC2B,IC3a en IC3b) gestuurd worden. De uitgangen van de omschakelbare inverters liggen in eerste instantie, aan de decoder welke zich bevindt in Integrated Circuit(IC8). In tweede instantie liggen de uitgangen van de omschakelbare inverters aan de D-ingangen van de flip-flops van Integrated Circuit(IC1). Is de logische status van Integrated Circuit(IC2A) '1' en zijn de logische statussen van (IC2B, IC3A en IC3B) '0' dan zullen de inverters NIET inverteren. Drukt u op drukknop(S3) dan wordt het eerste schuifregister naar de eerste trap geplaatst en zal in de flip-flops(IC1a en IC1B) de niet-geïnverteerde informatie worden opgeslagen. De toestand is dus gelijk, als voor het indrukken van drukknop(S3). Drukt u nu weer op drukknop(S3), dan wordt het schuifregister teruggezet en zal de geïnverteerde informatie van flip-flop(IC1A) en de niet-geïnverteerde informatie van flip-flop(IC2A) in de schuifregisters(IC2A en IC2B) opgeslagen worden. In de derde trap van het schuifregister zal de informatie van de beide inverters geïnverteerd , en in de vierde trap zal alleen de informatie van (IC1B) worden geïnverteerd. De kodering is dusdanig gekozen. dat er niet twee precies tegengestelde verschuifcommando's direct na elkaar gegeven kunnen worden. Zoals bijvoorbeeld, Vooruit na Achteruit of Links na Rechts. Wanneer u een duidelijke tekst op het kastje nabij de LED's plaatst met de richting, zult u veel plezier beleven aan dit eenvoudige, maar toch leuke spel.
0351.jpg
Klik op afbeeldingen om hele schakeling te zien.


layout.gif
Afbeelding geeft componentenzijde weer, rode lijnen zijn de printbanen aan de soldeerzijde (In de layout staan staan vierkante soldeervlakken, verbonden met een lichtgroene lijn. Deze lijn geeft een doorverbinding aan, welke aan de componentenzijde van de print gelegd moet worden).

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster