Schakeling is geplaatst op 13 maart 2006
TTL auto-reset.
Sschakelingen waarin TTL-tellers en TTL-geheugen Integrated Circuits zijn verwerkt, verliezen over het algemeen bij het wegvallen/uitschakelen van de voedingsspanning hun informatie. Het komt vaak voor dat wanneer de voedingsspanning dan weer terugkeerd danwel ingeschakeld wordt, de TTL-logica een willekeurige stand aanneemt. Om dat 'probleempje' op te lossen, kunt u deze schakeling toevoegen, omdat deze schakeling de TTL-logica automatisch RESET danwel in een bepaalde PRESET zet. Wanneer met inbouw van deze schakeling de voedingsspanning wegvalt en later terugkomt, zal de TTL-logica geheel startklaar zijn. De werking is als volgt: Wanneer de voedingsspanning ingeschakeld wordt, zal de uitgang van poort IC1B logisch '1' worden. Omdat de laadtijd van condensator(C2) kleiner is dan de laadtijd van condensator(C1), zal wanneer condensatoe(C2) geladen is er een logische '1' op de ingang van poort(IC1A) komen, omdat condensator(C1) op dat moment nog niet volledig geladen is, zal de de uitgang van poort(IC1B) logisch '1' zijn. Omdat de beide ingangen van poort(IC1A) nu logisch '1' zijn, zal de uitgang van poort(IC1A) logisch '0' worden. Wanneer nu korte tijd later condensator(C1)volledig geladen is, zal de uitgang van poort(IC1B) logisch '0' worden, direct zal de uitgang van poort(IC1A) weer logisch '1' worden waarna de schakeling stabiel is. Op deze wijze krijgt u op de uitgang van poort(IC1D) een keurige puls. Deze puls kunt u via aansluitpunt UIT afnemen en als reset/preset-puls in de TTL-logica gebruiken. De beide weerstanden(R1 en R2) zijn voor het ontladen van de condensatoren(C1 en C2) wanneer de voedingsspanning wegvalt.
0350.jpg
Klik op afbeelding om de hele schakeling te zien.


layout.gif
Afbeelding geeft componentenzijde weer, rode lijnen zijn de printbanen aan de soldeerzijde.


Terug naar index

Terug naar de homepagina

Email deWebmaster