Schakeling is geplaatst op 11 maart 2006
Digitale testpen.
Deze digitale testpen, kan NULLEN, ENEN, en PULSEN weergeven waarbij de schakeling geschikt voor TTL-Integrated Circuits is. Aan de aansluitpunten +IN maakt u een testpin vast en aan aansluitpunt -IN een krokodil-klem. Op deze wijze kunt u eenvoudig het uitgangssignaal van een TTL-Integrated Circuit via de testpin naar deze schakeling voeren. Transistor (T4) is als inverter geschakeld. LED1 zal bij een 'open' ingang oplichtend worden gehouden door weerstand(R1). Diode(D1) dient er voor om samen met de VBE van transistor(T4) en de weerstanden(R1 en R4) de ingangsspanningen TTL-compatible te maken. Voor het puls-detectie gedeelte zorgen condensator(C2) en diode(D2) voor het differentiëren van de ingangspulsen. Transistor(T3) wordt even geopend, zodat condensator(C3) kan ontladen. LED2 blijft branden,totdat condensator(C3) door de basistroom van transistor(T1) weer is geladen. Het gebruik van de digitale testpen is als volgt: Wanneer de te meten ingangsspanning kleiner is dan 0,8 Volt, zullen de beide LED's gedoofd zijn hetgeen een 'logische 0' betekent. Wanneer de te meten ingangspanning groter is dan 1 Volt, zal LED1 'oplichten' en zal LED2 'gedoofd' zijn hetgeen een 'logische 1' betekent. Een 'echte' 1 kan onderscheiden worden van een 'open' 1 , omdat LED1 feller zal oplichten bij een echte 1. Worden er ingangspulsen gemeten, dan zal LED2 een halve seconde oplichten bij iedere puls en kan met behulp van LED1 de 'duty-cycle' van de pulsen worden beoordeeld. Eénmalige positieve pulsen korter dan 10 nanoseconde en éénmalige negatieve pulsen korter dan 40 nanoseconde kunnen met gemak gedetecteerd worden.
0348.jpg
Klik op afbeelding om de hele schakeling te zien.


layout.gif
Afbeelding geeft componentenzijde weer, rode lijnen zijn de printbanen aan de soldeerzijde.


Terug naar index

Terug naar de homepagina

Email deWebmaster