Schakeling is geplaatst op 8 maart 2006
Voeding 0,1 tot 50Volt 1A.
De stabilisatie-schakeling die u hier ziet, kenmerkt zich door het grote bereik (0,1V tot 50V) van de uitgangsspanning en de goede stabilisatie. De verandering in de uitgangsspanning bedraagt bij een belastingvariatie van 0 tot 1Ampére slechts 0,005%. De variatie tengevolge spanningsveranderingen aan de ingang bedraagt 0,01%. Hierbij is de ruisspanning aan de uitgang kleiner dan 250 microV. Het grote uitgangsspanningsbereik is verkregen door toepassing van een CA3130 Integrated Circuit (IC2), omdat deze goed werkt met een ingangsspanning van NUL volt. Hierdoor kunt u de uitgangsspanning nagenoeg tor NUL Volt terugregelen. Om het uitgangsspanningsbereik naar boven te vergroten, worden de eindtransistoren (T1 en T4) niet rechtstreeks vanuit Integrated Circuit (IC2) gestuurd, maar via transistor(T2). Vanwege de relatief hoge ingangsspanning van 55 Volt, welke u aansluit op de aansluitpunten (PLUS 55 VOLT en 0) moeten de transistoren deze spanning aankunnen. (met de gegeven types is dat geen probleem). Vanwege de hoge versterking van Integrated Circuit (IC2) en transistor(T2) ontstaat een uitstekende stabilisatie. De transistoren (T1 en T4) zijn als Darlington geschakeld, hierdoor leveren deze transistoren een voldoende stroomversterking. Transistor(T3) zorgt samen met potentiometer(P1) voor stroombegrenzing. Hierbij geeft het geheel naar links draaien van de loper van potentiometer(P1)voor een begrenzing van 0,6 Ampére, en het geheel naar rechts verdraaien van de loper 'schakelt' de stroombegrenzing UIT. De uitgangsspanning van de stabilisatieschakeling wordt door Integrated Circuit(IC2) vergeleken met de referentiespanning op de negatieve ingang. Omdat de uitgangsspanning hoger kan worden dan de maximaal toelaatbare spanning op de positieve ingang, is hiervoor een spanningdeler geplaatst. Potentiometer(P2) is voor het regelen van de referentiespanning. Neem hiervoor een goed type, omdat ruis op dit punt rechtstreeks doorgegeven zal worden aan de uitgang van de stabilisator. Met behulp van Integrated Circuit (IC1) wordt de temperatuur-gecompenseerde referentiespanning gemaakt. Deze zogenaamde transistor-array, bevat 5 transistoren, waarvan er vier als diode of zenerdiode worden gebruikt. De vijfde transistor van (IC1) verlaagd de impedantie van het referentiecircuit. Tevens zorgt het referentiecircuit voor een lagere voedingsspanning voor Integrated Circuit(IC2). Het is van groot belang dat beide Integrated Circuits in de schakeling zijn geplaatst, wanneer u gaat testen. Mocht u onverhoopt Integrated Circuit(IC1) vergeten tijdens een test, dan zal Integrated Circuit (IC2) het ZEKER niet OVERLEVEN. Op de aansluitpunten (PLUS en NUL) kunt een spanning van 0,1 tot 50Volt afnemen, waarbij de stroom ongeveer 1 Ampére kan zijn.
0346.jpg
Klik op afbeelding om de hele schakeling te zien.


layout.gif
Afbeelding geeft componentenzijde weer, rode lijnen zijn de printbanen aan de soldeerzijde.


Terug naar index

Terug naar de homepagina

Email deWebmaster