Schakeling is geplaatst op 1 maart 2006
Netvoeding 0-15 V 1,3 Ampère.
Voor sommige metingen is een gestabiliseerde netvoeding noodzakelijk, waarvan de uitgangsspanning tot NUL kan worden teruggeregeld. Tevens moet de uitgangsspanning bromvrij en kortsluitvast zijn. De uitgangsspanning van de voeding is gelijk aan de regelspanning op potentiometer(P1) en kan derhalve geregeld worden tussen 0 tot 15 Volt. In de schakeling zijn drie constante stroombronnen opgenomen, de eerste is opgebouwd rond transistor(T2), deze stuurt een constante stroom door de zenerdiode(ZD). De tweede constante stroombrom is opgebouwd rond transistor(T3) stuurt een constante stroom naar de regeltransistor(T6). De derde constante stroombron, opgebouwd rond transistor(T4) stuurt een constante stroom naar de emittervolger(T7). De regelspanning (P1) komt via de basis-emitterovergang van transistor(T5) op de emitter van transistor(T6). De uitgangsspaom een uitgangsstroom van ongeveer 1,3 Ampére te kunnen leveren. Bij een overbelasting zal transistor(T1) gaan geleiden, waardoor de drie constante stroombronnen 'uitgeschakeld' worden. Om een "overbelasting" aan te geven zal de LED gaan oplichten. De uitgangsspanning is beschikbaar op de aansluitpunten PLUS en MIN. OPMERKING; doordat er opdelen van de schakeling een levensgevaarlijke spanning van 220V~ staat, is voorzichtigheid bij de bouw geboden. Tevens dient u op een goede isolatie en deugdelijke bezuizing van het geheel te letten.
0344.jpg
Klik op afbeelding om de hele schakeling te zien.


layout.gif
Afbeelding geeft componentenzijde weer, rode lijnen zijn de printbanen aan de soldeerzijde (In de layout staan staan vierkante soldeervlakken, verbonden met een lichtgroene lijn. Deze lijn geeft een doorverbinding aan, welke aan de componentenzijde van de print gelegd moet worden).


Terug naar index

Terug naar de homepagina

Email deWebmaster