Schakeling is geplaatst op 15 februari 2006
Print/bedrasingstester.
Tijdens het nameten/testen met behulp van een Ohm-meter van een met componenten voorziene printplaat, loopt u het gevaar dat u weerstanden, halfgeleiders, enzovoorts betrekt in het meetproces. In sommige situaties kan zo'n meting een onderdeel beschadigen. De schakeling die u hier aantreft heeft dit NIET, omdat een weerstand groter dan 1 Ohm door deze tester NIET als een verbinding wordt gezien. Daarbij komt nog dat de spanning waarmee 'gemeten' wordt 2 milliVolt bedraagt, waardoor geen enkele diode, Integrated Circuit, of ander component meegemeten wordt. De maximale stroom in de te meten kring bedraagt 200 microAmpére. Om een eenvoudige indicatie van een 'verbinding' weer te geven is een standaard 5 mm LED gebruikt. Teneinde de 'voltage offset' van het gebruikte Integrated Circuit (IC) op te kunnen heffen, is instelpot(P) toegevoegd. Deze kan ongeveer 8 milliVolt compenseren. Voor het afregelen van de schakeling dient u de op de aansluitpunten (A en B) aangesloten meetpennen KORT te sluiten en vervolgens instelpot(P) dusdanig verdraaien dat de LED gaat branden. Wanneer u de beide meetsiften van elkaar haalt moet de LED gedoofd zijn. Vanwege de compactheid van de tester en handige batterijvoeding, kunt u deze tester gemakkelijk meenemen en bijvoorbeeld op locatie eenvoudige een al dan niet van componenten voorziene printplaat op bijvoorbeeld onderbrekingen in de printsporen testen. Hetgeen u achteraf een hoop frustratie kan ontnemen, wanneer een gebouwde schakeling niet blijkt te werken, vanwege een printspoor-breuk of een breuk in een aansluit-draadje of iets van dien aard.
0337.jpg
Klik op afbeelding om de hele schakeling te zien.


layout.gif
Afbeelding geeft componentenzijde weer, rode lijnen zijn de printbanen aan de soldeerzijde.


Terug naar index

Terug naar de homepagina

Email deWebmaster