Schakeling is geplaatst op 7 februari 2006
Eenvoudige sirene.
Met één 7400 Integrated Circuit kunt u, een eenvoudige sirene (met een op- en aflopende toonhoogte) maken. De gehele schakeling bestaat uit een tweetal astabiele multivibratoren (IC1C, IC1D en IC1A, IC1B). Het blokvormige signaal van de eerste (IC1C en IC1D) astabiele multivibrator heeft een frequentie van 0,2 Hertz, deze wordt via weerstand (R3) en condensator (C3) geïntegreerd waardoor een constant toe- en weer afnemende spanning ontstaat. Deze spanning zorgt ervoor dat de tweede astabiele multivibrator (IC1A en IC1B) enige honderden Hertzen 'heen en weer' geschommeld zal worden. Dit 'schommelen' kunt u via potententiometer P1 keurig regelen. Het laagdoorlaatfilter, bestaande uit weerstand (R4) en condensator (C6) zorgt voor de demping van de eventueel niet gewenste bijsignalen van de uitgang. Tevens zorgt dit filter voor het 'kortsluitvast'-zijn van de uitgang. U kunt het ritme van toonhoogte-variatie aan passen door de waarden van (R1, R2/C1, C2) te veranderen. U zult echter nu ook de waarden van (R3/C3) moeten aan passen. De condensatoren (C4 en C5) bepalen in combinatie met de voedingsspanning de toonhoogte. Mede om die reden is een goede gestabiliseerde 5 Volt voeding aan te bevelen, echter met een batterij van 4,5 Volt bereikt u ook goede resultaten. Het op het aansluitpunt (UIT) beschikbare signaal bedraagt ongeveer 2 milliVolt, hetgeen voldoende is om rechtstreeks een 'eindversterker' te kunnen sturen. Vanwege de compactheid van de schakeling, kan deze eenvoudig 'ingebouwd' worden in bijvoorbeeld een auto.
0334.jpg
Klik op afbeelding om de hele schakeling te zien.


layout.gif
Afbeelding geeft componentenzijde weer, rode lijnen zijn de printbanen aan de soldeerzijde.


Terug naar index

Terug naar de homepagina

Email deWebmaster