Schakeling is geplaatst op 7 februari 2006
PULS-vermenigvuldiger.
Deze schakeling zorgt voor het vermeerderen van een op de aansluitpunten ( +IN en -IN ) aangesloten puls. De wijze van puls-vermenigvuldiging is weergegeven in tekening 0333a, en geeft aan dat een enkele 10 milli-seconde puls met deze schakeling een drietal verschillende uitgangspulsen geeft aan de aansluitpunten ( 1, 2, en 3 ). Deze pulsvermenigvuldiger maakt gebruik van een monostabiele multivibrator (IC 1) en een start-stop-oscillator (IC2). De monostabiele multivibrator wordt middels de negatieve flank van de te vermenigvuldigen puls getriggerd. Hierna zal gedurende een via instelpot (P1) in te stellen tijd (pulsdiagram 1) de Schmitt-trigger (IC2A) gaan oscilleren (pulsdiagram 2). Met behulp van instelpot (P2) is de oscillatiefrequentie instelbaar. Conclusie is dat één ingangspuls een instelbaar aantal uitgangspulsen tot gevolg heeft. De tweede Schmitt-trigger (IC2B) dient als buffertrap waardoor (pulsdiagram 3) beschikbaar komt. Deze PULS-vermeerderaar is voor allerlei toepassingen bruikbaar, met een zeer lage pulsfrequentie kunt u bijvoorbeeld vrij nauwkeurig een 'hartslag' betrouwbaar tellen. De instelling van instelpot (P1) moet zodanig worden gekozen, dat de hoogst voorkomende ingangsfrequentie nog goed doorgegeven wordt. Bij een te lage monostabiele-tijd zal het Integrated Circuit (IC1) als DELER gaan fungeren, hetgeen natuurlijk NIET de bedoeling is. Nadat u instelpot (P1) juist ingesteld hebt, kunt u via instelpot (P2) de gewenste vermenigvuldigingsfactor instellen.
0333.jpg
Klik op afbeelding om de hele schakeling te zien.

0333a.jpg
Diagram-weergave van de ingangspuls en de 3 resulterende pulsen
Klik op afbeelding om het hele pulsdiagram weer te geven.


layout.gif
Afbeelding geeft componentenzijde weer, rode lijnen zijn de printbanen aan de soldeerzijde.


Terug naar index

Terug naar de homepagina

Email deWebmaster