Schakeling is geplaatst op 25 januari 2006
Kilowatt lichtdimmer.
Met deze schakeling kunt u een in veel flatgebouwen gebruikte 'deurbel' van een 'Ding-Dong' voorzien. In de meeste flats worden de transformator en de beldrukker (DR1) in de hal gemonteerd, en worden alleen leidingen vanaf de drukknop (DR1) en de gemeenschappelijke nul naar de hoger gelegen flats gevoerd. Omdat de 'hete'-kant van de transformator boven niet beschikbaar is, moet diode (D1) parallel over de beldrukker (DR) gemonteerd worden, deze zorgt ervoor dat er boven altijd minstens halve perioden beschikbaar zijn. (in het schema en layout zijn D1 en DR1 om tekentechnische redenen opgenomen, feitelijk worden de aansluitpunten A en B direct op de bruggelijkrichter (D2,D3,D4 en D5) aangesloten).De eigenlijke schakeling komt in uw eigen flat, zodat u geen verdere ingrepen op het algemene systeem uit hoeft te voeren. Zoals uit de schakeling blijkt zal de wisselspanning welke vanaf aansluitpunten A en B komt, direct condensator (C1) opladen. De schakeling zal met behulp van de 'halve perioden' verkregen door de kortgesloten beldrukker (DR1) en diode(D6) of via de voordeur-beldrukker (DR2) en diode(D7) worden getriggerd. Wanneer diode(D1) 'verkeerd om' aangesloten wordt over beldrukker (DR1) zullen via diode(D6) constant positieve halve pulsen verschijnen. In dit geval moeten de aansluitdraden tussen aansluitpunt A en B verwisseld worden. Zenerdiode (ZD) zorgt voor een drempel, zodat stoorpulsen in de gezamelijke nullijn (wanneer er bij iemand anders aangebeld wordt) bij u GEEN loos alarm veroorzaken. Via weerstand(R2) worden de condensatoren (C2 en C3) geladen met de topjes van de positieve pulsen. Transistor (T1) gaat nu geleiden, via condensator(C4) en weerstand(R3) zal transistor (T1) verder opengestuurd worden waardoor de transistoren (T1 en T2) in verzadiging raken waardoor de spoel van de 'Gong' (G) bekrachtigd worden en "DING" zal klinken. Via weerstand(R3) zal condensator(C4) geladen worden waarbij de laadstroom de schakeling in verzadigde toestand zal blijven. Naarmate condensator(C4) verder geladen wordt, neemt de laadstroom af tot het punt waarop de transistoren(T1 en T2) uit verzadiging raken. Omdat transistor(T1) nu dicht-gestuurd wordt, zullen de transistoren(T1 en T2) gaan sperren waarop de 'Gong' (G) een "DONG" zal laten klinken. Condensator(C4) zorgt voor een 'pauze' zodat bij continu ingedrukt houden van de beldrukker er een DING-DONG-pauze-DING-DONG-pauze-DING-DONG zal klinken in plaats van constant DING-DONG-DING-DONG-DING-DONG. Afhankelijk van het gebruikte belsysteem in uw flatgebouw kan het zijn dat er een aanpassing van de schakeling plaats moet vnden.
0331.jpg
Klik op afbeelding om de hele schakeling te zien.


layout.gif
Afbeelding geeft componentenzijde weer, rode lijnen zijn de printbanen aan de soldeerzijde.


Terug naar index

Terug naar de homepagina

Email deWebmaster