Schakeling is geplaatst op 24 januari 2006
Tremelo-unit.
Deze tremolo-unit kan worden gevoed met een spanning tussen 15 en 34 Volt waarbij de stroomopname ongeveer 10mA zal zijn, deze spanning wordt aangesloten op de aansluitpunten PLUS-U en MIN-U. Het Integrated Circuit (IC1), welke een zogenaamde 'spanninggestuurde versterker' ook wel OTA genoemd bevat wordt via weerstanden (R2 en R3) op het halve voedingspotentiaal ingesteld. Weerstand (R5) zorgt ervoor dat beide ingangen van de OTA (IC1) een vrijwel gelijke ingangsweerstand hebben. Om buiten de modulatie van de 'Tremelo' een redelijke versterking mogelijk te maken is een spanningstegenkoppel-circuit aangebracht bestaande uit weerstand (R4) en instelpot (P1). Vanwege de grote tegenkoppeling is de maximaal in te stellen (via P1) versterking maximaal 10 keer. Via begrenzingsweerstand (R6) wordt een stroom op pen 5 van de OTA (IC1) aangeboden. Tevens wordt op weerstand (R6) de modulatie-sinus gestuurd, welke opgewekt wordt met een RC-oscillator welke door transistor (T1) gevormd wordt. Via potentiometer (P2) is de frequentie hiervan te regelen tussen ongeveer 4 Hz en 12 Hz. Om de harmonische vervorming van het oscillator-signaal te verkleinen is aan de collector van transistor (T1) een filter bestaande uit (R16/C9) gekoppeld. Met potentiometer (P3) kan de tremelo-diepte worden geregeld tot ruim over 100% modulatie. Het modulatiesignaal komt via de loper van potentiometer(P3), condensator(C10)en weerstand(R6) op pen 5 van de OTA (IC1) binnen. Om de uitgang (pen 6) van de OTA 'laag' te maken, is transistor (T1) toegevoegd. De tremelo-uitgang (aansluitklemmen UIT-PLUS en UIT-MIN) mag niet met een condensator lager dan 4,7 microFarad afgesloten worden, omdat anders de vervorming toe zal nemen. Het ingangssignaal, welke u aansluit op de aansluitpunten (IN-PLUS en IN-MIN) mag effectief!) tussen 40 mVolt en 3 Volt liggen. De versterking van de 'OTA' is met instelpot (P3) minimaal op 'één' in te stellen. Wanneer het ingangssignaal lager is dan 200 mVolt, is het beter om weerstand R16 in waarde te verhogen naar 27 Kohm, dit vanwege het feit dat anders de modulatiediepte geen goed regelbereik meer heeft.
0329.jpg
Klik op afbeelding om de hele schakeling te zien.


layout.gif
Afbeelding geeft componentenzijde weer, rode lijnen zijn de printbanen aan de soldeerzijde (In de layout staan staan vierkante soldeervlakken, verbonden met een lichtgroene lijn. Deze lijn geeft een doorverbinding aan, welke aan de componentenzijde van de print gelegd moet worden).


Terug naar index

Terug naar de homepagina

Email deWebmaster