Schakeling is geplaatst op 17 januari 2006
Flitshek.
Liefhebbers van modelspoorbanen zullen met deze schakeling in hun nopjes zijn, omdat er zogenaamde 'flitshekjes' gerealiseerd kunnen worden. Het hart van deze schakeling omvat een CD4017 Integrated Circuit (IC2). Deze teller, wordt van telpulsen voorzien door een als monostabiele multivibrator geschakeld NE555 Integrated Circuit (IC1). De uitgangen van Integrated Circuit (IC2) zullen de darlington-transistoren T3 t/m T10 volgens een telpatroon sturen. Deze transistoren sturen acht rode LED's. Omdat het opladen van een tweetal condensatoren (C5 en C6) een stroompiek veroorzaakt, zullen de LED's een 'flits' geven. Het laden en ontladen van C5 en C6 gebeurt afwisselend. C5 is voor de 'oneven' en C6 voor de 'even' LED's. Stel dat uitgang 'Q0' van IC2 'hoog' wordt, zal via de NOF-poort (IC3A) transistor T3 open gestuurd worden, waardoor C5 zal ontladen. Nu zal uitgang 'Q1' van IC2 'hoog' worden, hetgeen zorgt dat transistor T4 open gestuurd wordt, waardoor C6 zal ontladen. Bij het 'hoog' worden van uitgang 'Q1' zal ook direct LED-2 oplichten, omdat de oplaadstroom van condensator C5 gebruikt wordt zult u een FLITS zien. Hierna gebeurt hetzelfde bij uitgang 'Q2' en LED-3. Op deze wijze zullen alle LED's achtereen een FLITS geven. Het Indien u alle 8 LED's bijvoorbeeld achterelkaar in een bocht plaatst kunt u een "gevaarlijke" bocht met waarschuwingsflitsen aangeven. De bouw van het geheel zal geen problemen geven, wat echter wel belangrijk is dat u voor u gaat bouwen, bepaald wat de voedingsspanning welke u aansluit op de punten PLUS en MIN bedraagd dit is nodig om de waarde van C5 en C6 via Tabel 1 in de componenten-lijst te bepalen. Probeer voor de LED's 8 stuks met dezelfde lichtsterkte te gebruiken, omdat anders verschillen in de 'flits' per LED zullen optreden. Zoals u in het schema kunt zien, lopen de collectoren van de transistoren naar de aansluitpunten 1,3,5,7,9,11,13 en 15 en komen achter weerstand R7 en R8 de aansluitpunten 2,4,6,8,10,12,14 en 16. Waneer u een 16-aderige bandkabel aan deze punten soldeerd, dan kunt u deze kabel bijvoorbeeld onder uw sporenplan-bord splitsen en 8 lijnen van twee draden (goed op nummering letten) en het fysieke flitshekje op een willekeurige plaats zetten, omdat u de uiteinden van de bandkabel rechtstreeks aan de LED soldeerd. De opzet van het flitshek is heel eenvoudig, gebruik een lucifer welke u tussen de beide draden van de LED plaats en plak aan beide zijden een strook karton met strepen. (zie foto onder het schema). Waarna u dit geheel op een stukje aluminium lijmt en via het geboorde gaatje in het aluminium de draden naar boven kunt halen. Natuurlijk zijn er ook andere uitvoeringen mogelijk. De voedingsspanning van de schakeling mag 5, 10 of 15 Volt zijn en moet ongeveer 150 mA kunnen leveren
0326.jpg
Klik op afbeelding om de hele schakeling te zien.

fhek.jpg
Afbeelding constructie van fysieke 'flitshek'.


layout.gif
Afbeelding geeft componentenzijde weer, rode lijnen zijn de printbanen aan de soldeerzijde (In de layout staan staan vierkante soldeervlakken, verbonden met een lichtgroene lijn. Deze lijn geeft een doorverbinding aan, welke aan de componentenzijde van de print gelegd moet worden).

Naast de LED's staan de cijfers 1 t/m 16, dit zijn de uiteinden van de bandkabel met het corresponderende cijfer van de aansluitpunten op de printplaat !!!


Terug naar index

Terug naar de homepagina

Email deWebmaster