Schakeling is geplaatst op 9 december 2005
Opamp tester.
Deze schakeling test een OPAMP met behulp van een driehoeksgenerator en een verschilversterker. De generator levert de ingangsspanning voor de te testen opamp. De verschilversterker vergelijkt de ingangs- met uitgangs-spanning. Wanneer de te testen opamp naar behoren functioneert, zal de verschilversterker geen uitgangssigaal geven omdat de som van de ingangsspanning en de uitgangsspanning (= gelijk aan de geïnverteerde ingangsspanning) immers precies gelijk aan NUL is. Wanneer de te testen opamp 'raar' doet, zal er aan de uitgang van de verschilversterker een verschilsignaal ontstaan, waarmee de LED aangestuurd kan worden. Door nu de versterkingsfactor van de verschilversterker te verhogen, kunt u niet alleen op grove fouten controleren maar ook bijvoorbeeld een grote offset van een opamp signaleren met behulp van de LED. De driehoeksgenerator is opgebouwd rond Integrated Circuit (IC1) en (IC2). Omdat de spanningssymetrie van de uitgangsspanning van deze schakeling sterk afhangt van de gelijkheid van de voedingsspanning ( 2 x 9 volt batterij) kunt u er niet zeker van zijn dat de uitgangssapnning steeds symmetrisch ten opzichte van de NUL zal zijn, vandaar dat na de driehoeksgenerator een blokkeertrap (C4 en R6) ingebouwd is om te zorgen dat een eventueele aanwezig gelijksspanningcomponent wordt tegen gehouden. Nu ontstaat er echter een ontoelaatbare impedantie in de uitgangsskring, welke door condensator (C4) wordt veroorzaakt. De buffer rond Integrated Circuit (IC3) heft dit keurig op, en zorgt voor een mooie laag impedantie driehoek voor het overige deel van de schakeling. De testschakeling rondom (IC5) en de verschilversterker (IC4) bevatten 1%-weerstanden waar dat nodig is, om afregelen van deze schakeling te voorkomen. De verschilversterker kan zowel een positief- als negatief-signaal leveren, afhankelijk van het soort defect in de te testen opamp. Om te voorkomen dat de LED steeds oplicht wanneer er een stroom loopt is deze opgenomen in een brugschakeling welke voor een juiste stroomrichting zorgt. Wanneer de uitgangsspanning van de verschilversterker POSITIEF is, zal er stroom lopen door weerstand (R14) naar massa via D1, LED en D3. Als nu het uitgangssignaal van de verschilversterker NEGATIEF is geleiden D2 , LED en D4. De versterking van de verschilversterker is gelijk aan 10. De werking is heel simpel, plaats de te testen OPAMP in de IC-Voet (IC5 bovenop behuizing), en zet de schakeling aan middels schakelaar S1. Gaat de LED branden dan heeft de OPAMP een defect. U kunt ook de staat van de batterijen testen, plaats nu GEEN opamp in de te testen voet, gaat nu na inschakelen de LED normaal oplichten, dan is de voedingsspanning OK. Wanneer de LED gedoofd is danwel zwakker gaat oplichten, zijn de batterijen zwak danwel leeg.
0321.jpg
Klik op afbeelding om de hele schakeling te zien.


layout.gif
Afbeelding geeft componentenzijde weer, rode lijnen zijn de printbanen aan de soldeerzijde.
In de layout staan staan vierkante soldeervlakken, verbonden met een lichtgroene lijn. Deze lijn geeft een doorverbinding aan, welke aan de componentenzijde van de print gelegd moet worden.
De met een zwarte streeplijn omlijnde IC-voet is voor de te testen OPAMP en kan het beste aan de bovenkant van de behuizing komen, waarbij de voet met draden verbonden word met de print.

Terug naar index

Terug naar de homepagina

Email deWebmaster