Schakeling is geplaatst op 28 september 2005
Eeuwige kalender.
Deze schakeling dient om exact 00:00 een PULS-signaal te krijgen van bijvoorbeeld een electronische klok. Deze puls is niet kritisch (omdat er een ingangpuls-versterker) in de schakeling aanwezig is (Integrated Circuit IC28 en randcomponenten). U kunt de 24-uurs PULS rechtstreeks op het aansluitpunt "24UURS_PULS" aansluiten. Wanneer u geen 'klok' met gewenste puls bezit, dan zult u met behulp van de 50 Hertz netfrequentie en meerdere delers een puls gemaakt moeten worden. De eerder genoemde puls, gaat een 7-deler (IC8), welke via Integrated Circuit (IC9) één van de 7-LED's aansltuurd. Hierdoor kunt u ZIEN welke dag van de week het is. Vervolgens gaat het signaal een wirwar van Integrated Circuits langs om uiteindelijk bij de 6 stuur-Integrated Circuits (IC12,IC13,IC19,IC20,IC26 en IC27) uit te komen. Deze 6 Integrated Circuits sturen de LED-uitlezingen, waarvan LD1 en LD2 samen de DAGEN, LD3 en LD de MAANDEN en LD5 en LD6 de JAREN weergeven. LED 8 en 9 worden gebruikt als streep-signaal tussen dag/maand en maand/jaar. Afhankelijk van de wijze van inbouw in een kast, kunt u in plaats van standaard RODE led's ook kiezen voor bijvoorbeeld rechthoekige typen. De stuurlogica is dusdanig ingestel dat de kalender automatisch rekening zal houden met een schrikkeljaar. Ik ga verder niet in op de 'logica' van de schakeling, omdat dan de tekst wel heel erg lang zal worden. De hier gebruikte PROM (Integrated Circuit 21) kan perfect de dagen van de maand tellen. De schakeling hoeft in principe maar één keer "ingesteld" te worden. Hiervoor zijn Duimwielschakelaar S2 en de drukknop S1. Als extra is er een 'dimmer' voor de LED-uitlezingen toegevoegd (Integrated Circuit IC29 en randcomponenten) dit deel van de schakeling werkt als een vrijlopende oscillator, waarbij de lichtwisselingen op de LDR zorgen voor een verandering in de frequentie en de duty-cycle van de uitgangspuls. Deze puls wordt gebruikt om het 'dimmen' van de uitlezingen te sturen. De voeding van de schakeling bedraagd 5 Volt en kan met behulp van een 1A spanningsregelaar goed gerealiseerd worden,ik heb dit niet meegenomen in de schakeling omdat de wijze van voeden geheel 'vrij' is. Het enige wat wel erg belangrijk is, het ontkoppelen van de voedingslijn (ik heb in het schema rond 3 á 4 Integrated Circuit 'ontkoppeld. De gebruikte PROM (IC21) is een skottky-PROM. De geheugencellen bevatten een zogenaamde 'fuse', hetgeen een doorverbinding is welke bij het programmeren 'doorgebrand' kan worden. Een programmeercyclus ziet er als volgt uit: de CE-ingang (pin 15) wordt HOOG (TTL-niveau) gemaakt. Het te programmeren adres wordt op de adreslijnen gezet en de VCC (voedingsspanning) van het IC) van 5 naar 8,75 Volt verhoogd. Wanneer de adreslijnen stabiel zijn, wordt een spanning van 17 Volt aan één van de uitgangen gelegd. Hiermee wordt de 'fuse' doorgebrand. Een doorgebrande fuse komt overeen met een logische "1". Een ongeprogrammeerde PROM bevat namelijk alleen nullen. Dus voor data 02 wordt "O2" (pin 2) op 17 Volt gebracht. Er mag slechts één bit tegelijk 17 Volt worden. Zijn er meerd bits in een woordt die 'hoog' moeten worden, dan moet de gehele cyclus even zoveel keren worden herhaald. Nadat de 'uitgang' 17 Volt is geweest, wordt de CE-aansluiting even 'laag' gemaakt. Hierna worden de 8,75 en 17 Volt spanningen verwijderd en is het 'bit' geprogrammeerd.
0312.jpg
Klik op afbeeldingen om hele schakeling te zien.


layout.gif
Afbeelding geeft componentenzijde weer, rode lijnen zijn de printbanen aan de soldeerzijde (In de layout staan staan vierkante soldeervlakken, verbonden met een lichtgroene lijn. Deze lijn geeft een doorverbinding aan, welke aan de componentenzijde van de print gelegd moet worden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster