Schakeling is geplaatst op 10 september 2018

Netvoeding 0...30 Volt , 1,3 Ampère.

OPGELET: op delen van deze schakeling staat de levensgevaarlijke spanning van 220 Volt, Pas op met de bouw en zorg voor een deugdelijke behuizing !!

Deze netvoeding wijkt af van vele anderen, omdat er hele kleine uitgangs-spanningen kunnen worden ingesteld, terwijl er van 1 transformator-wikkeling gebruik gemaakt wordt en er een universele LM 723 CN spanningsregelaar (in de behuizing van een 14-pens Integrated Circuit) toegepast is. Normaal kan een LM 723 CN spanningsregelaar niet beneden 2 Volt regelen, echter met een truuk is dit wel te realiseren. Via Potentiometer(P 2) kan de uitgangsspanning op de aansluitpunten(PLUS en NUL) dan ook tussen nagenoeg 0 Volt en 30 Volt worden geregeld. Dit met de standaard toegepaste component-waarden. Hogere uitgangsspanningen tot 60 Volt zijn mogelijk waarover later meer informatie. De werking van de schakeling, de weerstanden(R5, R9*, R4* en R6) zorgen er voor dat er altijd enkele Volts spanning op de beide ingangen pen 4 en 5 van de LM 723 CN(IC) staan, waardoor het IC correct kan werken wanneer de uitgangsspanning van de netvoeding op de aansluitpunten(PLUS en NUL) kleiner is dan 2 Volt. Transistor(T 2) is ietwat vreemd verbonden met het IC, dit is echter ook om de spanning vanaf NUL Volt te kunnen regelen. De regeling werkt als volgt: bij een te lage uitgangs-spanning zal de inverterende ingang (pen 4) lager zijn dan de niet inverterende ingang (pen 5). Het (LM 723 CN) Integrated Circuit zal nu zijn eigen interne uitgang Vz (pen 9) hoger proberen te maken. Dit kan echter nauwelijks, omdat (pen 9) via weerstand(R 7) en de zenerdiode(ZD) aan NUL ligt. De spanning kan dus met weinig toenemen, echter de stroom kan dit wel, maar niet ongelimiteerd omdat weerstand(R 7) zorgt voor een begrenzing van deze stroom op ongeveer 6 milliAmpere. Deze stroom loopt eveneens via (pen 11) van het (IC), hetgeen een spanning over potentiometer(P 1) veroorzaakt. Hiermee zal transistor(T 2) verder worden open gestuurd, waardoor de uitgangsspanning zal toenemen. De loper van Potentiometer(P 1) is verbonden met transistor(T 1) welke de stroombegrenzing verzorgt. Wanneer er over weerstand(R 1*) een spanning valt, welke groter dan 0,6 Volt is zal Potentiometer(P 1) worden kortgesloten door transistor(T 1) en zal de sturing van transistor(T 2) verdwijnen. Bij het normaal in bedrijf zijn, zal er min of meer een stabiele spanning van 1,2 Volt over Potentiometer(P 1) vallen waarvan een deel zal worden gebruikt om transistor(T 1) eerder open te kunnen sturen. De spanning tussen emitter en basis van transitor(T 1) is namelijk de som van de spanning over weerstand(R 1*) afhankelijk van de stroom en de spanning op de loper van Potentiometer(P 1). Nu volgt de werking in de psktijk: ten eerste, zoals eerder aangegeven kan dat uitganspanning hoger zijn dan 30 Volt. Volgens de tabel (onderaan de componentenlijst) kan dit 60 Volt bedragen. LET OP: een normale LM 723 CN kan ten hoogste 36 Volt verdragen en zal bij een hogere spanning zeker defect raken. Wanneer een transformator(TR*) een hogere spanning dan 24 Volt afgeeft, dient de LM 723 CN te worden vervangen door de L 146. Deze L 146 is nagenoeg hetzelfde als de LM 723 CN, maar kan een spanning tot 80 Volt aan. Transformator-spanningen van 48 Volt kunnen dus goed met deze spanningsregelaar worden verwerkt. De gelijkgerichte spanning bedraagd 1,4 maal de secundaire transformator-spanning, waardoor alle elektrolitische condensatoren (C 1 en C 5) bij 48 Volt transformator-spanning geschikt moeten zijn 80 Volt. Transistor(T 3*) een 2N 3055 H welke als serietransistor dienst doet, mag maximaal 60 Volt regelen, en zal indien 48 Volt de ingangsspanning is, dan moeten worden vervangen door een 2N 3442. De overige aan te passen component-waarden zijn in de tabel terug te vinden. De warmtedissipatie van transistor(T 3*) mag niet boven 40 Watt, dit is de reden dat de uitgangsstroom bij een hogere spanning dan 30 Volt is begrensd op 800 milliAmpère. Het is mogelijk om twee 2N 3055 H -transistoren parallel te plaatsen, om een nagenoeg verdubbeling van de uitgangsstroom te krijgen. OPMERKING, er zullen wellicht mensen zijn, die nog een LM723-uitvoering in een ronde metalen-omhulling hebben liggen. Deze uitvoering is NIET inzetbaar, omdat de pen-bezetting niet overeenkomt met de DIP-uitvoering en de Vz -aansluiting in de metalen-uitvoeringen ontbreekt.

0311.png
Klik op afbeelding om hele schakeling te zien.

OPGELET: op delen van deze schakeling staat de levensgevaarlijke spanning van 220 Volt, Pas op met de bouw en zorg voor een deugdelijke behuizing !!

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht.
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell tenzij anders aangegeven.

OPGELET: op delen van deze schakeling staat de levensgevaarlijke spanning van 220 Volt, Pas op met de bouw en zorg voor een deugdelijke behuizing !!

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteind een lichtgroen vierkant vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.

OPGELET: op delen van deze schakeling staat de levensgevaarlijke spanning van 220 Volt, Pas op met de bouw en zorg voor een deugdelijke behuizing !!

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email versturen aan Finimuis.nl