Schakeling is geplaatst op 26 september 2005
LED-matrix lichtkrant.
De opzet van deze "lichtkrant" is gekozen in de reclame- danwel naambordje-sfeer, mede door een beperking. De 'beperking' omvat een voorgeprogrammeerde 2K EEPROM (IC1), welke niet eenvoudig met een toetsenbord te wijzigen is. De schakeling is eenvoudig van opzet en bestaat uit een logica- en een matrix-deel, voor de koppeling van de delen zijn aansluitpunten gebruikt. Het spreekt voor zich dat aansluitpunt B7 met B7_1 'verbonden' moet worden (in totaal worden er 17 van dit soort verbindingen gebruikt). De basis van de schakeling is de EEPROM (IC1), welke het programma bevat. Integrated Circuit (IC4) is een vrijlopende oscillator, welke een frequentie van ongeveer 1040 Hertz levert. Dit signaal wordt naar Integrated Circuit (IC3) gevoerd, deze teller fungeert als een verkeersregelaar met drie functies. Deze functies zijn: 1. Aansturen van de drie laagste EEPROM adrespennen A0, A1 en A2. 2. Met behulp van Integrated Circuit (IC6) en de transistoren T1 t/m T8 de cathoden van de bij een adres behorende LED-kolom aan MASSA leggen. 3. Nadat het matrixbeeld uitgelezen is, het volgende beeld oproepen middels Integrated Circuit (IC2). De adressen van de EEPROM zijn in twee groepen verdeeld: De laagste drie (A0,A1 en A2) worden gebruikt om één matrixbeeld te multiplexen over de LED-kolommen. De resterende (A3 t/m A8) bepalen de totale opslagcapaciteit, in ons geval 256. De laagste EEPROM adressen, worden door Integrated Circuit (IC3), snel in volgorde aangestuurd. Wanneer Integrated Circuit (IC3) 256 pulsen heeft ontvangen van het Integrated Circuit (IC4), levert uitgang 13 (IC3) een puls waarmee Integrated Circuit (IC2) één stap verder wordt gezet. Deze 'binaire teller' schakelt nu het volgende hoge adres van de EEPROM. Met behulp van de buffer (IC5), worden de horizontale LED-rijen aangestuurd. Tegelijk met de lage adressen, wordt 'decimaaldecoder' (IC6) aan het werk gezet, de uitgangen (Q0 t/m Q7) van deze 'decimaaldecoder' zorgen er samen met transistoren T1 t/m T8 voor dat de juiste LED-kolommen aan MASSA gelegd worden. Ieder beeld dat op de 'matrix' verschijnt wordt 32 snel snel achter elkaar vertoont, hetgeen bepaald wordt door Integrated Circuit (IC3). Wanneer u bijvoorbeeld een lopende tekst wilt vertonen, dan heeft één kolom 2 seconden nodig om van rechts naar links te lopen, hetgeen een goede leessnelheid geeft. Het uitlezen van de totale EEPROM-inhoud zal ongeveer 40 seconden bedragen. Wanneer de voedingspanning ingeschakeld wordt, zal de combinatie C1/R1 ervoor zorgen dat de beide binaire tellers (IC2 en IC3) op "nul" worden gezet. Dit zorgt ervoor dat het uitlezen van het programma bij adres 0000 zal beginnen. Wanneer u schakelaar (S1) 'sluit', dan zal het verzetten van de 'hoge'-adressen stoppen en zal het laatste vertoonde beeld op de matrix blijven staan. Onder de knop COMPONENTEN, staat een voorbeeld van een programma, welke in de te gebruiken EEPROM 'gebrand' kan worden. Omdat er eigenlijk geen kant en klare 'programma's' beschikbaar zijn is creativiteit van u geboden. Wanneer u kunt beschikken over een EEPROM-programmer gekoppeld aan een PC is het eenvoudiger om de EEPROM te programmeren. Bezit u dit niet, dan zult u dit bijvoorbeeld via uw onderdelen-leverancier kunnen realiseren of via een andere weg. Voorwaarde is dat iemand een EEPROM-programmer MOET bezitten. De bouw op zich is niet moeilijk, het is wel belangrijk om de spanningsregelaar (IC7) op een koelplaatje te monteren. De 12 Volt= voedingsspanning moet ongeveer 1 Ampére kunnen leveren.
0311.jpg
Klik op afbeeldingen om hele schakeling te zien.


prog.jpg
EEPROM programmeer-code, voor de tekst: Merry Christmas + bewegende figuren.

layout.gif
Afbeelding geeft componentenzijde weer, rode lijnen zijn de printbanen aan de soldeerzijde (In de layout staan staan vierkante soldeervlakken, verbonden met een lichtgroene lijn. Deze lijn geeft een doorverbinding aan, welke aan de componentenzijde van de print gelegd moet worden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster