Schakeling is geplaatst op 3 september 2018

Styropor (piepschuim) Figuurzaag.

OPGELET: op delen van deze schakeling staat de levensgevaarlijke spanning van 220 Volt, Pas op met de bouw en zorg voor een deugdelijke behuizing !!

Styropor is de officiele naam voor heb bij nagenoeg iedereen bekende piepschuim, en het laat zich erg eenvoudig snijden met een hete draad. Wanneer deze draad in bijvoorbeel een standaard figuurzaag-beugel wordt geplaatst, ontstaat een prachtig hulpmiddel om de mooiste figuren te kunnen uitsnijden. Wat vaak een probleem is in dit soort situaties, is het op de juiste temperatuur houden van de draad, deze schakeling zal daarvoor zorgen. Vanwege de veiligheid wordt de draad uit een 12 Volt spanning gevoed, welke door een ringkern-transformator(TR) gerealiseerd is. Wanneer de hoeveelheid stroom welke door de draad loopt ook nog eens regelbaar is, kan men de temperatuur goed in de gaten houden. Om te zorgen dat het energieverlies minimaal is, is er gebruik gemaakt van een periode-regeling. Dit laatste is gerealiseerd in de vorm van het tijdelijk blokkeren van de stroom, waardoor het vermogen en hiermee dus ook de temperatuur op een verliesarme-wijze geregeld kan worden. Het schakelen van de stroom-perioden vindt via een triac(TRI) plaats. Zoals eerder aangegeven wordt de weerstands-draad( welke aangesloten moet worden tussen de aansluitpunten R en L) rechtstreeks gevoed uit de 12 Volt secundaire transformator-spanning. Met behulp van de logische poorten(IC A en IC B) wordt een blokspanning van de transformator-spanning afgeleid. De weerstanden(R 2 en R 3) zijn dusdanig gedimensioneerd, dat de blokgolf aan de uitgang van logische poort(IC B) vrijwel exact is fase is met de sinusvormige transformator-spanning. De blokspanning wordt door de condensator(C 2) en weerstand(R 4) tot korte positieve pulsen gedifferentieerd (waarbij de negatieve pulsen door de interne clamping-diode van poort IC B onderdrukt worden). Rond logische poort(IC C) is een tijdschakelaar opgebouwd, welke de verhouding tussen sperren en geleiden van de triac(TRI) bepaald. Condensator(C 4) doet als tijdbepalend-element dienst. Condensator(C 4) wordt via instelpot(P) geladen. Het ontladen van condensator(C 4) geschiedt via de weerstand(R 5) diode(D 3) en uitgang van poort(IC C). Het laden en ontladen speelt zich af tussen de onderste en bovenste triggerdrempel van de als schmitt-trigger geschakelde poort(IC C). De spanning over condensator(C 4) zal zich dus bewegen tussen logisch 1 en logisch 0. Wanneer het logisch niveau 1 is, reageert poort(IC C) op de door poort(IC B) geleverde positieve pulsen, waardoor de triac(TRI) via poort(IC D) en transistor(T) staads aan het begin van een periode in geleiding komt. Het via weerstand(R 4) en condensator(C 3) gemaakte RC-netwerk zorgt er voor dat de triac(TRI) steeds een volledige periode in geleiding blijft. Door de negatieve pulsen aan de uitgang van poort(IC C) zal na een bepaalde tijd (afhankelijk van stand instelpot(P)) de spanning over condensator(C 4) tot de onderste triggerdrempel gedaald zijn. Het gevolg hiervan is, dat poort(IC C) niet meer zal reageren op de van poort(IC B) afkomstige pulsen. Hierdoor blijft de uitgang van poort(IC C) op het logische 1-niveau. De triac(TRI) komt dan uit geleiding en condensator(C 4) wordt niet meer ontladen door weerstand(R 5) en diode(D 3). Na een bepaalde tijd (eveneens afhankelijk van de stand van instelpot(P)) is de spanning over condensator(C 4) weer logisch 1 en zal het volledige proces zich gaan herhalen. Via instelpot(P) kan dus de tijd tussen sperren en geleiden van de triac(TRI) en dus eigenlijk het gemiddelde vermogen van de draad (tussen R en L) worden geregeld. Omdat de triac(TRI) de gehele periode in geleiding blijft, heeft dit als voordeel dat de transformator(TR) symmetrisch belast wordt en dus geen grote gelijkspanning-stromen hoeft te leveren. Wanneer een transformator Asymetrisch belast gaat worden, kan deze namelijk in verzadiging raken, hetgeen zeer onwenselijk is. Als snijdraad welke u aansluit op de aansluitpunten (R en L) kunt u een stuk weerstandsdraad gebruiken (verwijder eventuele isolatie). Let Op: de totale weerstand van de draad moet ongeveer 5 Ohm bedragen.

0308.png
Klik op afbeelding om hele schakeling te zien.

OPGELET: op delen van deze schakeling staat de levensgevaarlijke spanning van 220 Volt, Pas op met de bouw en zorg voor een deugdelijke behuizing !!

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht.
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell tenzij anders aangegeven.

OPGELET: op delen van deze schakeling staat de levensgevaarlijke spanning van 220 Volt, Pas op met de bouw en zorg voor een deugdelijke behuizing !!

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteind een lichtgroen vierkant vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.


Klik hier voor de afbeelding, van de zaagbeugel
Afbeelding geeft weer hoe het weerstands-draad in een standaard Figuurzaag-beugel geplaatst moet worden. De draad bestaat uit 1 stuk, en wordt als een ring geplaatst (via de kleur Rood en Blauw is de loop iets duidelijker weergegeven)

OPGELET: op delen van deze schakeling staat de levensgevaarlijke spanning van 220 Volt, Pas op met de bouw en zorg voor een deugdelijke behuizing !!

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email versturen aan Finimuis.nl