Schakeling is geplaatst op 31 augustus 2018

Ruisarme stereo MD-voorversterker.

OPGELET: op delen van deze schakeling staat de levensgevaarlijke spanning van 220 Volt, Pas op met de bouw en zorg voor een deugdelijke behuizing !!

Bij zelfbouw van MD-voorversterkers is ruis nog steeds een groot probleem. Het Magnetisch Dynamische-element van een platenspeler veroorzaakt zogenaamde thermische ruis, welke samen met de door de ingangs-transistor geproduceerde ruis vaak voor vervelende problemen zorgt. Aan het laatste is met behulp van de in Japan geproduceerde ruisarme transistoren, zeker wat te doen. Nadeel van deze ruisarme transistoren is de relatief slechte verkrijgbaarheid en een relatief hoge prijs. Met het hier gepresenteerde ontwerp, is middels goed verkrijgbare en gewone transistoren een nagenoeg ruisarme MD-voorversterker te maken. Wanneer u een eerste blik op het schema werpt, ziet u nagenoeg twee identieke voorversterkers 1 voor het linker- en 1 voor het rechter-kanaal en een eenvoudige symetrische Netvoeding. Op deze wijze is een stereo-uitvoering gerealiseerd. Om een ruisarme-uitvoering te maken, is gekozen om gebruik te maken van het feit dat bij een aantal parallel geschakelde versterker-trappen de ruis van iedere trap vectorieel bij de ruis van de andere trappen wordt opgeteld. En omdat die ruissignalen nooit allemaal dezelfde fase en grootte hebben, is de vectoriele som altijd kleiner dan elk afzonderlijk ruissignaal. Bij deze ruisarme MD-voorversterker zijn er 8 transistoren parallel geschakeld, hetgeen een ruisvermindering ten opzichte van een enkele transistor betekend van een factor wortel 8 = 2 oftewel 9 Decibel. We bespreken eerst de voorversterker van het Linker-kanaal. Een eerste oogopslag laat een volledig symmetrische schakeling zien. De ingang bestaat uit een NPN-verschilversterker met parallel daaraan een PNP-verschilversterker. De NPN-verschiltrap bestaat weer uit vier parallel geschakelde NPN-verschilversterkers te weten: transistoren(T 1 met T 8) en (T 2 met T 7) en (T 3 met T 6) en (T 4 met T 5). De PNP-verschiltrap is op dezelfde wijze opgebouwd en bestaat uit de transistoren(T 9 met T 16) en (T 10 met T 15) en (T 11 met T 14) en (T 12 met T 13). Voor wisselspanning-signalen lijkt het zo als of er aan de ingang een achttal transistoren parallel hangen, namelijk de transistoren(T 1 t/m T 4 en T 9 t/m T 12). De uitgangstrap wordt gevormd door de transistoren(T 17 en T 18). Het geheel werkt in een klassa A-instelling, zodat zeer lage vervorming cijfers mogelijk zijn. De tegenkoppeling / MD-correctie bestaat uit de weerstanden(R 14, R15, R17) en de condensatoren(C 4, C 5, C 6, C 7). Voor de voeding zorgen twee spanningsregelaars(IC 1 en IC 2). Achter elke spanningsregelaar is nog een extra bromtoon-onderdrukker opgenomen rond de transistoren(T 19 en T 20). Samen met de uitstekende bromonderdrukkings-eigenschappen van de ingangsverschil-trappen wordt er op deze manier een stoorsignaal-onderdrukking van 150 Decibel verkregen. Dit laatste is van groot belang, om een grote signaal / ruis-verhouding te kunnen halen. Vanwege de uitstekende gelijkspanning-instelling van de schakeling is een ingangscondensator overbodig. Het van een MD-element afkomstige audio-signaal komt binnen via de tulp-plug(LINKS-IN) en verlaat na voorversterking via de tulp-plug(LINKS-UIT) de schakeling om via een eindversterker te worden verwerkt. U denkt wellicht, aardig wat transistoren, dat klopt maar vanwege de goede verkrijgbaarheid en lage prijs hoeft dat geen probleem te zijn. Een punt van aandacht zijn de condensatoren in het tegenkoppel-netwerk (C 4 t/m C 7) dit moeten uitvoeringen zijn met een capaciteits-tolerantie van 5% of nog liever 2%. Voor de weerstanden is van toepassing dat het allemaal 1%-metaalfilm uitvoeringen zijn, met uitzondering van (R 16 en R 20) dit mogen koolstof-uitvoeringen zijn. Het tweede en Rechter-kanaal is nagenoeg gelijk aan het Linker-kanaal, met uitzondering van het weglaten van de condensatoren(C 11, C 12, C 13 en C 14) en de beide spanningsregelaars(IC 1 en IC 2). De component-aanduiding is nagenoeg gelijk gehouden, waarbij er voor het Rechter-kanaal een A aan de aanduiding is toegevoegd. Dus transistor (T 4) is van het Linker-kanaal en (T 4A) is van het Rechter-kanaal. Voor de voeding van de gehele schakeling is een kleine transformator(TR) van secundair: 2 x 18 Volt met ongeveer 45 milliAmpere stroomafgifte voldoende. Deze transformator(TR) dient samen met de brugcel(BC) en de twee afvlak-condensatoren(C 15 en C16) als ook de schakelaar(S) en het chassisdeel(220V) te worden ondergebracht in een aparte liefst metalen afgesloten behuizing. De eveneens liefst metalen kast van de voorversterker, wordt verbonden via een draad met het aansluitpunt(MASSA) op de printlayout van de voorversterker. Of de massa van de platenspeler op dit zelfde punt aangesloten moet worden, of op de massa-aansluiting van de eindversterker kunt u het beste proefondervindelijk vaststellen. Met de voorgestelde waarden van condensator(C 1) en weerstaqnd(R 1) is een ingangs-impedantie / ingangs-capaciteit van 49 Kohm / 280 picoFarad aanwezig. U kunt deze waarde aanpassen, voor het door u gebruikte platenspeler-element, via een aangepaste waarde van (C 1) en (R 1). Over het algemeen wordt de ingangs-weerstand op een standaardwaarde van 47 of 50 Kohm gehouden en de ingangs-capaciteit aangepast aan het element (dit ligt meestal tussen 200 en 500 picoFarad). De versterking van de voorversterker wordt bepaald door weerstand(R 14). Met de gegeven waarde is de uitgangsspanning 200 milliVolt bij een ingangssignaal van 2,5 milliVolt gerealiseerd.

0307.png
Klik op afbeelding om hele schakeling te zien.

OPGELET: op delen van deze schakeling staat de levensgevaarlijke spanning van 220 Volt, Pas op met de bouw en zorg voor een deugdelijke behuizing !!

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht.
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell tenzij anders aangegeven.

OPGELET: op delen van deze schakeling staat de levensgevaarlijke spanning van 220 Volt, Pas op met de bouw en zorg voor een deugdelijke behuizing !!

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteind een lichtgroen vierkant vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.

Het met een lichtgrijze Streep-Stip-lijn omgeven gedeelte (rechts op de printlayout) omvat het voedingsdeel van de schakeling, deze moet in een aparte (liefst metalen) kast ten opzichte van de rest worden geplaatst. Via de 3 blauwe draden, worden de positieve, nul(massa), en negatieve voedingslijnen met de basis-print verbonden.

OPGELET: op delen van deze schakeling staat de levensgevaarlijke spanning van 220 Volt, Pas op met de bouw en zorg voor een deugdelijke behuizing !!

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email versturen aan Finimuis.nl