Schakeling is geplaatst op 28 augustus 2005
220V~(30VA) uit 12V= omzetter.
Deze schakeling is vooral handig tijdens het kamperen op een camping, waar geen stroomvoorziening op de kampeerplaats aanwezig is. Deze schakeling zet namelijk 12V= om in een 220V~ 50Hertz spanning. Afhankelijk van de uitvoering ligt het uitgangsvermogen tussen 30 en 120VA. Om een gelijkspanning te kunnen omzetten naar een wisselspanning, is een oscillator nodig in dit geval een kristaloscillator. We maken gebruik van een 'hoogfrequentie' kristal (X) omdat de laagfreqentie-kristallen behoorlijk kostbaar zijn. Het gebruikte kristal (6,553 MHz) wordt met behulp van Integrated Circuit (IC1) gedeeld tot een signaal van 400Hz op de uitgang (pin 3). Aan pin 7 van Integrated Circuit 1 is een aansluitpunt TEST aangesloten, waarop u het signaal kunt bepalen. Het signaal moet met behulp van de trimmer (C2) op 409600 Hz ingesteld worden. Het '400 Hz' signaal wordt met behulp van een 8-deler Integrated Circuit (IC 2) op een waarde van 50 Hz gebracht. De van de oscillator afkomstige blokspanning wordt door een tweetal NAND-poorten van het Integrated Circuit (IC3) beurtelings naar de transistoren T1 en T2 gestuurd, welke op hun beurt de beide vermogenstransistoren (T3 en T4) sturen. Omdat in de collector-lijn van deze twee vermogenstransistoren een deel van de secundaire wikkelingen van de transformator zitten, zal er nu aan de primaire kant van de transformator een 220V 50 Herz wisselspanning aanwezig zijn. Het afgeven vermogen is afhankelijk van de gebruikte vermogenstransistoren, zekering, en transformator (in de tabel onderaan in de componentenlijst kunt u aflezen wat voor welk uitgangsvermogen nodig is). De uitgangsspanning van een spannings-omvormer heeft meestal een wisselend karakter, amdat de acuuspanning vaak niet constant is. Een pas opgeladen accu zal een hogere spanning afgeven dan een gebruikt type, vandaar dat als extra in deze schakeling een accu-spannings controle is opgenomen. De twee inventoren van Integrated Ciruit (IC4) vormen samen een schmitt-trigger welke via instelpotmeter (P1) verbonden is met de accuspanning. P1 wordt dusdanig ingesteld dat bij een lage accuspanning (11 V) de spanning op de loper iets lager ligt dan de onderste triggerspanning. Omdat hierdoor de schmitt-trigger "laag" wordt zal LED2 gaan branden. hetgeen betekent dat de accuspanning TE LAAG is. Wanneer de spanning op de loper van P1 hoger dan schakeld de schmitt-trigger om en LED2 zal uitgaan. Rondom de beide andere iventoren van Integrated Circuit (IC4) is een soortgelijke schakeling opgebouwd, welke middels Instelpot P2 dusdaning ingesteld moet worden dat LED3 zal gaan branden bij een accuspanning boven 14,2 Volt hetgeen zal aangeven dat de accuspanning TE HOOG is. LED 1 is een indicatie dat de schakeling 'operationeel' is. Het Integrated Circuit (IC4) wordt gevoed vanuit een door de spanningsregelaar (IC5) afgegeven 5 Volt spanning, dit om variatie in de voedingsspanning te vermijden. Om tekentechnische redenen zijn een er een aantal paarsgewijs gevormde aansluitpunten (A en A' , t/m I en I') gebruikt. Dit is vanwege het feit dat er een vijftal componenten (D1,T3,T4,TR en C10) buiten de printplaat gemonteerd moeten worden. Bijvoorbeeld Vermogensdiode D1, deze is nodig om de schakeling te beveiligen tegen VERKEERD OM aansluiten van de accu. Zoals u in het principeschema en de printlayout kunt zien zijn zowel de anode als de kathode verbonden met de aansluitpunten (A' en B en J) deze aansluitpunten via een streeplijn (principeschema) en een grijze gearceerde lijn (printlayout) verder naar aansluitpunten (A en B' en J'). Dit is zo getekend omdat de Vermogensdiode D1 op een groot koelblok gemonteerd moet worden. Afhankelijk van het uitgangsvermogen wat u wenst, moeten de 'externe' componenten (D1,T3,T4,TR en C10) met draden van een doornede van 3 tot 5 mm aangesloten worden. In het voorbeeld van D1 zal het logisch zijn dat u de +12 Volt accukabel rechtstreeks aan de anode van D1 kunt solderen of via een extra aansluitpunt laat lopen, en twee draden vanaf de kathode van D1 naar de aansluitpunten B' en J' brengt. Voor de overige externe componenten geld hetzelfde T3 en T4 moeten ook op een koelblok van voldoende formaat worden gemonteerd. De transformator kan het beste in ringkern-uitvoering worden genomen, omdat deze minder verlies hebben. Als laatste C10, deze condensator zorgt ervoor dat er storende spanningen weggewerkt worden. Ter controle van de afgegeven wisselspanning kunt u parallel aan de uitgangsklemmen ( 1 en 2 ) een spanningsmeter (300 Volt) monteren, om zodoende te kunnen zien welke spanning afgegeven wordt. OPMERKING: vanwege de levensgevaarlijke netspanning op delen van de schakeling, is voorzichtigheid bij de bouw geboden, en verdiendt een degelijke behuizing en isolatie de voorkeur.
0304.jpg
Klik op afbeeldingen om hele schakeling te zien.


layout.gif
Afbeelding geeft componentenzijde weer, rode lijnen zijn de printbanen aan de soldeerzijde (In de layout staan staan vierkante soldeervlakken, verbonden met een lichtgroene lijn. Deze lijn geeft een doorverbinding aan, welke aan de componentenzijde van de print gelegd moet worden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster