Schakeling is geplaats op 11 augustus 2018

LED werkend op variabele spanning (5....24 Volt).

Het zal u wellicht bekend zijn, dat een Light Emitting Diode (in de volksmond LED genoemd) licht uitzend wanneer een stoom door de diode vloeit. Over het algemeen zal het laten vloeien van stroom door de LED plaatsvinden via een vaste voedingsspanning en een serie( of voorschakel)-weerstand welke de maximale stroom door de LED op een acceptabele waarde beperkt. De stroom welke door de LED vloeit, brengt een bepaalde lichtopbrengst voort, hetgeen ook wel als helderheid wordt omschreven. Wanneer u een LED van voeding wenst te voorzien uit een variabele-spanning, welke mag schommelen tussen 5 Volt tot 24 Volt is dat mogelijk. Echter om een nagenoeg constante lichtopbrengst te bewerkstellen, dient u bij iedere verandering in de spanning direct de serie-weerstand hierop in waarde aan te passen. Het zal u duidelijk zijn, dat dit in de praktijk nagenoeg onuitvoerbaar is op deze wijze. Het liefst wenst u gebruik te maken van een stroombron-oplossing, laat deze schakeling die oplossing nu hier bieden. De stroombron is gesitueerd in de transistor(T1). De stroom welke door de LED vloeit is afhankelijk van de Ube-spreiding van transistor(T2). De Ube-spreiding is tussen 0,5 tot 0,6 Volt. Hierdoor ontstaat een stroom van ongeveer 15 tot 20 milliAmpere, waarbij dit nagenoeg onafhankelijk is van de voedingsspanning (5 tot 24 Volt). De tegenwoordige generatie LED's geven bij een stroom van 35 milliAmpere, uitval in de vorm van defect raken. Over het algemeen kan worden gesteld dat bij een LED waar 20 milliAmpere stroom door heen vloeit, de lichtopbrengst maximaal is. Een verdere ophoging van de stroom, geeft niet meer lichtopbrengst. Dit zal enkel de levensduur van de LED bekorten.

0303.png
Klik op afbeelding om hele schakeling te zien .

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht.
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.


Terug naar index

Terug naar de homepage

Email versturen aan Finimuis.nl