Schakeling is geplaats op 27 juni 2014

Klok met minuut- en uren-weergave via LED's.

Deze schakeling haalt een telpuls, uit één van de twee secundaire 6 Volt spanningslijnen welke na transformatie vanuit het 50 Hertz 220 Volt~ lichtnet beschikbaar zijn. De andere 6 Volt dient voor de voeding van de gebruikte TTL-logica. De 6 Volt spanningslijn gaat via een Hex inverterende Schmitt trigger-poort (IC1D) als scherpe en strakke telpuls naar de clock-ingang van de 14 stage binary ripple telle(IC2). Deze teller geeft een 4-bits puls af, waarbij de 8-ingang NAND buffer(IC3) dit omzet naar een 7-bit puls. Deze keurige minuut-puls welke rechtstreeks afkomstig is uit het lichtnet, is de basis voor de gehele klok. Om de klok in te kunnen stellen, zijn de drukknoppen(S1) en (S2) direct na de beschikbare minuutpuls geplaatst. Via drukknop(S1) worden de minuten ingesteld, omdat er nu langzaam geteld gaat worden. Door drukknop(S2) in te drukken, telt u met grotere sprongen, zodat u de uren kunt instellen. De puls loopt via een viertal poorten (IC1E, IC4D, IC1F en IC4C) rechtstreeks naar de CLOCK-ingangen van de 8 Integrated Circuits 74HCT164 (IC 5 t/m 12). Deze schuifregisters krijgen een actief HIGH-data, via de B-ingangen vanuit de andere 6 volts spanningslijn, welke via een zenerdiode(D5) mooi 0p 5 Volt is gezet aangeboden. De schuifregisters sturen via de clock-puls oplopend de aangesloten LED's rechtstreeks aan. Iedere laatste stap van het voorgaande schuifregister, verplaatst de data de A-ingangen, waardoor de registers tot in totaal 60 minuten doorschakelen. Vanuit het laatste schuifregister komt vanuit LED60 de data weer op de A-ingang van schuifregister 1 (IC5), waardoor een herhaal-cyclus voor de minuten is gerealiseerd. Vanuit Poort(IC4D) komt bij iedere 8-ste puls een RESET-beschikbaar op de schuifregisters. De twee schuifregisters (13 en IC14) voor de uren werken op dezelfde wijze, echter zal hier een cyclus van 60-minuten doorlopen moeten worden wil de uren-weergave een LED opschuiven. Wanneer de klok UIT en weer AAN moet worden gezet, dient u 3 seconden wachttijd in te bouwen, om er voor de zorgen dat condensator(C4) zich via weerstand(R12) kan ontladen, om te telproces correct te starten. In de printlayout is gekozen voor een zogenaamde LED-in-LINE opstelling voor zowel de minuten als de uren. Wanneer u creatief ingesteld bent, kunt u er ook voor kiezen om de minuten-LED's in een cirkel te plaatsen en daar om heen de uren-LED's. Hierdoor ontstaat een natuurgetrouw klokbeeld. De condensatoren (C8 t/m C21) dienen ervoor om de voedingsspanning zo schoon mogelijk te houden. TTL-logica is hier namelijk behoorlijk gevoelig voor. Ook verdient het de aanbeveling, om de doorverbindingen op de print uit te voeren met gëisoleerde draadbruggen

OPGELET: op delen van deze schakeling staat de levensgevaarlijke spanning van 220 Volt, Pas op met de bouw en zorg voor een deugdelijke behuizing !!

0302.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

OPGELET: op delen van deze schakeling staat de levensgevaarlijke spanning van 220 Volt, Pas op met de bouw en zorg voor een deugdelijke behuizing !!

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.
Ook staan er diverse BLAUWE printbanen, welke op elk uiteinde een lichtgroene vierkante vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.


Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster