Schakeling is geplaatst op 06 augustus 2018.

Verbindingstester voor ondermeer printplaten.

Een goede werking van een zelf opgebouwde schakeling, is gegarandeerd beter indien de kwaliteit van de printplaat 100 % in orde is. De kleinste onderbreking of sluiting in de printbanen welke na etsing overblijven kan de werking en of reactie van een schakeling totaal anders doen uitpakken. Vooral bij de wat gecompliceerde printplaten kan men dit soort fouten veelal niet eenvoudig opsporen. Om die reden is het voordat de plaatsing van de componenten hetgeen ook wel bestukking genoemd gaat plaatsvinden goed testen van de printbanen (verbindingen) van essentieel belang. Deze zeer eenvoudige maar o zo handige schakeling, is hierbij een onmisbaar instrument. U kunt er voor kiezen om met een eenvoudige universeelmeter (in de weerstand-stand de printsporen te testen, echter dient u dan goed op de meteruitslag te letten. Deze schakeling geeft middels een pieptoon een volledig printspoor aan, waardoor u sneller en gerichter kunt werken. Wanneer u een printspoor test welke een onderbreking heeft, zal er geen pieptoon klinken, terwijl dit wel moest. Dus u wordt er op gewezen dat het onderzochte printspoor verdacht is, zo dat u het goed kunt onderzoeken en mogelijk kunt repareren. Indien u op een bepaalde plek niet goed kunt zien of twee naast elkaar lopende printsporen elkaar raken terwijl dit niet moet, plaatst u op ieder afzonderlijk spoor een testpen(TEST-1 en TEST-2) hoort u een pieptoon dan is er een sluiting en is de printplaat fout. Hoort u geen pieptoon, dan raken de printsporen elkaar niet en is het goed. De eenvoudige opzet van deze schakeling bestaat uit een met twee transistoren (T1 en T2) opgebouwde astabiele multivibrator. Wanneer er tussen de meetpennen (TEST-1 en TEST-2) zich een volledig printspoor of een sluiting tussen twee afzonderlijke printsporen bevindt, zullen de transistoren(T1 en T2) beurtelings in geleiding komen. Hierdoor zal er over de transducer (ZOEM) een blokspanning komen te staan, welke een frequentie van enkele kiloHertz. Het gevolg is nu een door de transducer(ZOEM) geproduceerde pieptoon. De schakeling werkt reeds met een standaard penlight-batterij van 1,5 Volt. Omdat de schakeling ongeveer 1 milliAmpere stroom trekt, is de levensduur van de batterij ronduit lang te noemen.

0301.png
Klik op afbeelding om hele schakeling te zien .

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht.
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Omdat de transducer(ZOEM) in een Surface Mounting Device(SMD)-uitvoering is toegepast (dit minimaliseerd de afmetingen) staan er nabij de transducer(ZOEM) twee BLAUWE printbanen, welke op het uiteind een lichtgroen vierkant vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn de aansluitingen welke middels draadjes met de printspoor-kant van de printplaat worden verbonden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email versturen aan Finimuis.nl