Schakeling is geplaatst op 18 juli 2005
Indicatie roerstand.
Deze schakeling is zeer goed te gebruiken in de modelboot vaar-hobby, er wordt namelijk een indicatie gegeven van de "stand" van het roer van de boot. 2 x 6 LED's geven aan hoe het roer staat ten opzichte van de nulpositie van de boot (groen voor stuurboord en rood voor bakboord).We maken in deze schakeling gebruik van het OPAMP principe waarbij de ingangsspanning van de niet-inverterende ingang hoger is dan op de inverterende ingang waardoor de uitgang HOOG is. Wanneer de spanning op de inverterende ingang hoger is dan op de niet-inverterende ingang, dan is de uitgang LAAG. De werking is nu als volgt: Eén ingang van alle opamps is verbonden aan een vaste spanningsdeller R1 t/m R11. De andere ingang van alle opamps zijn doorverbonden en gaan naar de loper van Potentiometer (P2). Wanneer P2 is de middenstand staat (0-positie)staat op de loper de halve voedingsspanning wat zorgt dat LED6 en LED7 beide branden. Verdraaien we P2 nu naar de plus (dus het roer naar bakboord) dan zal LED7 doven omdat de negatieve ingang van de bijbehorende OPAMP lager wordt dan de positieve ingang. Op dit moment gaat LED5 branden omdat de positieve ingang van de bijbehorende OPAMP hoger wordt dan de negatieve ingang. Hoe verder we nu het roer naar 'bakboord' draaien, des te meer RODE LED's er gaan branden, waarbij de GROENE LED's gedoofd blijven. Het spreekt voor zich, dat wanneer we het roer naar 'stuurboord' verdraaien de GROENE LED's gaan branden en de RODE LED's gedoofd blijven. AFREGELING: P1 en P3 moeten eerst naar maximale weerstand gedraaid worden. Na het aansluiten van de voedingsspanning moet P2 zo verdraaid worden dat LED6 en LED7 branden. Als het goed is, staat P2 in de middenstand, en moet P2 in deze stand op het roer gemonteerd worden (de as van P2 komt vast aan het roer, en wordt met een afgeschermd kabeltje verbonden met de aansluitpunten L, R, en P). Draai het roer nu helemaal naar bakboord en verdraai P1 en P3 tegelijkertijd zodanig dat LED1 gaat branden en blijft branden. De lopers van P! en P3 moeten ongeveer in dezelfde stand staan omdat voor stuur- en bakboord dezelfde hoekverdraaing geldt. Draai het roer nu helemaal naar de andere kant LED7 t/m LED12 zullen nu branden. Wanneer dit niet zo is, dan moeten P1 en P3 nog iets worden bijgesteld.
0300.jpg
Klik op afbeeldingen om hele schakeling te zien.


layout.gif
Afbeelding geeft componentenzijde weer, rode lijnen zijn de printbanen aan de soldeerzijde (In de layout staan staan vierkante soldeervlakken, verbonden met een lichtgroene lijn. Deze lijn geeft een doorverbinding aan, welke aan de componentenzijde van de print gelegd moet worden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster