Schakeling is geplaatst op 26 juli 2018.

Eenvoudige Operational Amplifier (OPAMP) tester.

Deze schakeling maakt het mogelijk om met een aantal randcomponenten een Operational Amplifier (OPAMP) op werking (aanduiding van een hoog en laag logisch niveau op de uitgang te testen. Hiertoe dient u de te testen opamp in de 8-pens Integrated Circuit voet genaamd (ICTEST) te plaatsen. Hier ziet u gelijk de beperking van de testschakeling, u kunt namelijk geen dual- of quad-uitvoeringen van de opamp testen omdat deze in een grotere omhulling zijn geplaatst met soms afwijkende pen-bezetttingen ten opzichte van een enkelvoudige OpAmp hebben. Werking van de schakeling: de te testen opamp wordt in de voet(ICTEST) geplaatst, waarbij deze via de randcomponenten als blokgolf-generator staat geschakeld. Wanneer de dubbelpolige drukknop(S) gesloten wordt, zal de niet-inverterende ingang (pen 2) aan een referentiespanning worden gelegd. Deze referentiespanning, wordt via de weerstandsdeler(R4 en R5) betrokken uit de uitgangsspanning van de test opamp (pen 6). Via weerstand(R2) wordt nu de condensator(C) opgeladen zodat de spanning op de inverterende ingang (pen 3) gelijk is aan de referentiespanning. Omdat de opamp fungeert als comparator, zal aan de uitgang ervan nu een spanning verschijnen ter grootte van de referentiespanning met een tegengestelde polariteit. De laadstroom van condensator(C) gaat dan dus in tegengestelde richting lopen, totdat het niveau van de nieuwe referentiespanning is bereikt. Hierna zal de cyclus zich herhalen. Wanneer de uitgang (pen 6) van ICTEST een hoog logisch niveau heeft, zal transistor(T1) gaan geleiden en zal LED 1 gaan oplichten. Wanneer de uitgang een laag logisch niveau heeft, zal transistor(T2) gaan geleiden en zal LED 2 oplichten. Wanneer de beide LED's (groen) om beurten oplichten is de TEST-OPAMP in orde. Licht 1 of geen van de beide LED's op dan is de TEST-OPAMP niet in orde. De transistoren (T1 en T2) zijn toegevoegd, om buiten de bekende 741 opamp ook andere typen met een lagere nominale uitgangsstroom te kunnen testen. Omdat de schakeling weinig stroom opneemt, en een dubbele voedingsspanning nodig heeft, zijn er twee 9 Volt batterijen toegepast.

0299.png
Klik op afbeelding om hele schakeling te zien .

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht.
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email versturen aan Finimuis.nl