Schakeling is geplaatst op 17 juli 2005
Vermogen.
Met het Integrated Circuit LM3915, en wat randcomponenten is op eenvoudige wijze een 'visuele' vermogensmeter te maken. Deze schakeling laat middels een LED zien welk vermogen uw versterker aan uw luidspreker levert( van 0,2 tot 100 Watt ). Er zijn 10 LED's voor de uitlezing, waarbij de bijgeplaatste vermogens-waarden als indicator dienen, zo kan de 'geluidsman' met een blik op de LED-uitlezing zien in welke 'range' het uitgansvermogen zich bevindt. Deze schakeling is relatief simpel van opbouw, en geeft een goede indicatie zijn voor audio-vermogens-metingen.
0299.jpg
Klik op afbeelding om de hele schakeling te zien.


layout.gif
Afbeelding geeft componentenzijde weer, rode lijnen zijn de printbanen aan de soldeerzijde.

Terug naar index

Terug naar de homepagina

Email deWebmaster