Schakeling is geplaatst op 25 juli 2018.

Elektronisch 3 OP EEN RIJ spel.

In de volksmond bestaan verschillende benamingen voor dit gokspel, hetgeen een jackpot-variant is. Zo is het spel bekend onder de naam: Appel-Peren-Pruimen-automaat of de "one-armed band" of de "trekkast". Dit zijn dus de gokkasten, welke men vaak in cafe's en dergelijke gelegenheden tegenkomt. U werp een euro-muntstuk in de de gleuf, haalt een hefboom over, er tollen wat beelden voorbij en nagenoeg altijd is de euro foetsie. De megavette winsten welke dit soort machines uitkeren, worden nagenoeg altijd door anderen behaald. Met deze schakeling welke een 3 OP EEN RIJ-automaat omvat, kan iedereen in de huiselijke sfeer op zijn gemak wat handigheid trachten op te doen in dit soort gokwerk. Deze automaat werkt met in totaal 27 Light Emitting Diode (LED's) welke (LED 1 t/m LED 27) zijn genaamd, en zijn opgesteld in 3 onder elkaar opgestelde (met enige tussenafstand) rijen van ieder 9 stuks. U kunt op de voorkant van het paneel waarin u de LED's plaats iedere LED voorzien van een getal of letter (waarbij dit voor iedere regel nagenoeg gelijk is) bijvoorbeeld: de bovenste regel noemt u A en de afzonderlijke LED's geeft u de cijfers 1 tot en met 9. De middelste rij noemt u B en de afzonderlijke LED's geeft u wederom de cijfers 1 tot en met 9. Hetzelfde doet u met de onderste rij, deze noemt u C en de afzonderlijke LED's geeft u wederom de cijfers 1 tot en met 9. Via deze duidelijk zichtbare codering, kunt u eenvoudig tijdens het spel aflezen, wat de score is en in hoeverre het geluidssignaal wat klinkt bij een 3 OP EEN RIJ-situatie klopt. Werking van het spel is als volgt, het bedienen van de start-drukknop(S1) zal in elke rij 1 willekeurige LED oplichten. Bij het ingedrukt houden zal dit in willekeurige situaties doorgaan, tot het moment van het loslaten van de drukknop(S1), de LED's zullen nu op dezelfde wijze als de trekkast gaan uitrollen (hetgeen willekeurig zal geschieden). Uiteindelijk zal er per A, B en C-rij 1 LED gaan oplichten, vormen deze 3 LED's nu een 3 OP EEN RIJ-situatie dan zal dit via een geluidssignaal duidelijk worden gemaakt. Om het spelelement te vergroten, kunt u afspreken dat de drukknop(S1) bijvoorbeeld een bepaalde hoeveelheid tellen ingedrukt mag/moet blijven. Nu de elektronische werking van de schakeling: Wanneer drukknop(S1) in een gesloten-situatie komt, dan zullen via de transistoren(T1, T2 en T3) de als oscillatoren geschakelde Logische Poorten(IC 1B / IC1C en IC 2A / IC 2B en IC 2D / IC 3A) worden gestart. Deze oscillatoren zullen de 3 teller Integrated Circuits(IC 4,5 en 6) op de clock-ingang (pen 14) van een klok-signaal voorzien. De uitgangen van de 3 teller Integrated Circuits(IC 4,5 en 6) genaamd "0" tot en met "9" zullen dan om beurten op een logisch hoog-niveau komen. Met uitzondering van uitgang "9" zijn de uitgangen allemaal verbonden met een Logische buffer-poort(IC 7A tot en met IC 11C) welke op hun beurt zijn verbonden via een serieweerstand(R3 tot en met R23 en R26 tot en met R34) met een Light Emitting Diode (LED 1 tot en met LED 27). De uitgangen "9" van de 3 teller Integrated Circuits(IC 4,5 en 6) zijn rechtstreeks verbonden met de reset-ingangen (pen 15) van deze teller Integrated Circuits. Voor het uitrollen na het loslaten van drukknop(s1) zijn de RC-netwerken, bestaande uit (weerstand R1 met condensator C1 en weerstand R3 met condensator C3 en weerstand R24 met condensator C5) welke in de collector-lijn van de transistoren(T1, T2 en T3) verantwoordelijk. Indien de RC-tijd is verlopen, zal iedere oscillator stoppen, waarbij de laatst geactiveerde teller-uitgang op een logisch hoog-niveau blijft en de bijbehorende LED zal gaan oplichten. Wanneer dit nu geheel toevallig 3 dezelfde uitgangen per individuele teller zijn, dan wordt door middel van een uitgebreid netwerk van logische poorten (IC 12A, 12B, 12C, 13A, 13B, 13C, 14A, 14B, 14C, 15A, 15B, 16A en 16B) een logische "1"-niveau doorgegeven aan de basis van transistor(T4). In deze situatie, zal de rond de Logische Poorten(IC 17A, 17B en 17C) opgezette oscillator worden gestart. Hierdoor zal er via transistor(T5) een zoemtoon hoorbaar worden gemaakt via de luidspreker(LS) ter indicatie van 3 OP EEN RIJ. Op het moment van de zoemtoon, behoort de dan actieve speler de inhoud van de pot te ontvangen. Hoe de inhoud van de pot er uit ziet, is geheel aan u. Hierbij kunt u denken aan een drankje, een hand vol pinda's een in de pot gestort geldbedrag of hetgeen u als inzet gebruikt. Kortom een leuk gokspel, met legio inzet/uitkeer mogelijkheden. Vanwege de toepassing van CMOS-technologie is het opgenomen stroomverbruik niet hoog, waardoor batterij-voeding een mogelijke optie is. Een over het algemeen goed verkrijgbare spanningsadapter met een keuze van de uitgangsspanning (tussen 3 en 12 Volt) welke een maximale uitgangsstroom van ongeveer 300 milliAmpere heeft is ruimschoots voldoende en maakt het spel uiteraard op diverse plekken inzetbaar.

0297.png
Klik op afbeelding om hele schakeling te zien .

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht.
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteind een lichtgroen vierkant vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.


Terug naar index

Terug naar de homepage

Email versturen aan Finimuis.nl