Schakeling is geplaatst op 19 juli 2018.

Bijzondere Deurbel.

OPGELET: op delen van deze schakeling staat de levensgevaarlijke spanning van 220 Volt, Pas op met de bouw en zorg voor een deugdelijke behuizing !!

De hier beschreven bijzondere deurbel, bestaat uit een tweetal stuurgeneratoren een teller en een stroomgestuurde oscillator. De stuurgenerator welke is opgebouwd rondom de logische poorten(IC 2B en IC 2C) wekt met een blokspanning met een frequentie van ongeveer 1 kiloHertz op. De frequentie van de andere stuurgenerator welke is gevormd rondom de logische poorten(IC 1A en IC 1D) heeft een regelbare frequentie (via potentiometer P1) tussen 12 Hertz en 900 Hertz. De negatieve (dalende) flank van deze blokspanning wordt, na differentiatie door de weerstand(R15) / condensator(C7) gebruikt om het teller Integrated Circuit(IC3) gedurende zeer korte tijd de blokspanning van de eerste stuurgenerator te laten tellen. Integrated Circuit(IC3) telt de pulsen via de clock-ingang (pen 14) wanneer de clock-enable (pen 13) een logische NUL-status heeft. De uitgangen Q1 t/m Q4 en Q6 t/m Q9 worden daarbij elk op zijn beurt even logisch 1. De werking van de deurbel is als volgt: Wanneer de drukknop)S) niet is ingedrukt, is de reset (pen 15) van Integrated Cicuit(IC3) op logisch 1-niveau en staat de teller in de NUL-stand. Wordt drukknop(S) ingedrukt, dan zal bij de eerste maal dat een clock en een clock enable puls samenvallen de teller stand 1 aannemen en zo blijven staan tot de teller een stap verder kan gaan. Iedere keer wanneer er nu een clock en clock enable puls samenvallen, zal de teller een stap verdergaan. Omdat de teller-uitgangen Q1 t/m Q4 en Q5 t/m Q9, via de weerstanden(R7 t/m R14) met elkaar zijn verbonden en via potentiometer(P2) worden toegevoerd aan de stroomgestuurde oscillator welke is gevormd rondom de transistoren(T1 en T2) zal vanwege de verschillen in weerstandswaarde een onvoorspelbaar willekeurige belmelodie worden verkregen. De stand van potentiometer(P2) zal de toonhoogte veranderen. Op deze wijze is de bijzondere eigenschap van de deurbel gerealiseerd. Daarnaast wordt het belsignaal verder bepaald door de tijd dat drukknop(S) ingedrukt blijft. Om enig "ritme" in het belsignaal te houden is pen 1 teller-uitgang Q5 van het Intergrated Circuit(IC3) niet aangesloten. Teller-uitgang Q0 (pen 3) van Integrated Circuit(IC3) is eveneens niet aangesloten, omdat de bel anders geen ruststand zal hebben. Om te voorkomen dat beide uit 2 logische NAND-poorten opgebouwde stuurgeneratoren (IC 1A + IC 1D en IC 2B + IC 2C) elkaar kunnen beinvloeden, zijn hiervoor twee CD 4011 Integrated Circuits toegepast. De ingangen van de ongebruikte NAND-poorten zijn aan de voedingsspanning gelegd, teneinde een hoog logisch niveau te hebben. Transistor(T3) is toegepast, om het signaal naar de luidspreker(LS) te versterken, zodat dit op een goed hoorbaar niveau komt. Indien u in uw woning een reeds bestaande beltransformator (veelal standaard ingebouwd in de elektra-meterkast en deze minimaal een wisselspanning van 8 Volt afgeeft, kunt u deze aansluiten op de beide wisselspanning-aansluitingen van de brugcel. Hierdoorr kunnen dan het Netspannings-chassisdeel(220V~) en de transformator(TR) komen te vervallen. De aangegeven waarschuwingen, aangaande het gevaar van de 220 Volt netspannings-delen kunt u dan achterwege laten, omdat de schakeling dan enkel met laagspanning werkt. .

0295.png
Klik op afbeelding om hele schakeling te zien .

OPGELET: op delen van deze schakeling staat de levensgevaarlijke spanning van 220 Volt, Pas op met de bouw en zorg voor een deugdelijke behuizing !!

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht.
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell tenzij anders aangegeven.

OPGELET: op delen van deze schakeling staat de levensgevaarlijke spanning van 220 Volt, Pas op met de bouw en zorg voor een deugdelijke behuizing !!

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteind een lichtgroen vierkant vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.


Terug naar index

Terug naar de homepage

Email versturen aan Finimuis.nl