Schakeling is geplaatst op 18 juli 2018.

Symmetrische voeding 5 Volt / 50 milliAmpère.

OPGELET: op delen van deze schakeling staat de levensgevaarlijke spanning van 220 Volt, Pas op met de bouw en zorg voor een deugdelijke behuizing !!

Afgezien van het feit dat er tegenwoordig voldoende spanningsregelaars in zowel positieve als negatieve uitvoeringen verkrijgbaar zijn, is een oplossing met discrete-componenten zoals transistoren nog steeds interessant. Deze schakeling is opgezet met ondermeer transistoren. Wanneer u zich aangaande de maximale belasting-stroom beperkt tot enkele tientallen milliAmpère, kunnen voor de transistoren typen uit de veel toegepaste BC5xx-familie worden toegepast. Wanneer er met stromen hoger dan 50 milliAmpère gewerkt moet worden, dienen de transistor-paren(T1/T2 en T3/T4) te worden vervangen door Darlington-transistoren. Ook is dan een zwaardere transformator(TR) nodig, en wellicht een zwaardere bruggelijkrichter(D1 t/m D4). De huidige toegepaste dioden(D1 t/m D4) kunnen maximaal 1 Ampère aan stroom verwerken. Omdat bij stabilisatie-schakelingen welke uit transistoren bestaan, deze moeten worden gestart zijn de weerstanden(R1 en R4) samen met de diode(D5) toegepast. De beide afvlak-condensatoren(C1 en C3) hebben een relatief hoge capaciteit, dit is nodig om de stabiliteit te waarborgen. Voor het overige is de schakeling in zijn meest eenvoudige vorm opgebouwd, en is uitleg overbodig. Aandachtspunt is wel het feit dat op delen van deze schakeling de levensgevaarlijke netspanning van 220 Volt~ staat. Vanwege de verkrijgbaarheid van 15 Volt zenerdioden uit het leveringsprogramma van (farnell.nl) zijn dit SMD-uitvoeringen. Kunt u aanschaffen of bezit u typen in bijvoorbeeld DO-35-uitvoeringen, dan kunt u die vanzelfsprekend toepassen, hetgeen het printontwerp gemakkelijker maakt.

0294.png
Klik op afbeelding om hele schakeling te zien .

OPGELET: op delen van deze schakeling staat de levensgevaarlijke spanning van 220 Volt, Pas op met de bouw en zorg voor een deugdelijke behuizing !!

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht.
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell tenzij anders aangegeven.

OPGELET: op delen van deze schakeling staat de levensgevaarlijke spanning van 220 Volt, Pas op met de bouw en zorg voor een deugdelijke behuizing !!

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Omdat de zenerdiodent(ZD1 en ZD2) een SMD-uitvoering betreft, staan er nabij de zenerdioden(blauwe aansluitpunten) in het BLAUW uitgevoerde printbanen, welke op elk uiteinde een groen vierkant vlak hebben waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn de verbindingsdraden waarmee de SMD-componenten via doorgeboorde gaten met de layout-kant van de printplaat verbonden moet worden.

Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteind een lichtgroen vierkant vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.


Terug naar index

Terug naar de homepage

Email versturen aan Finimuis.nl