Schakeling is geplaatst op 15 juli 2018.

Infrarood-zender.

Dit is de meest eenvoudig denkbare infrarood-zender, en daardoor goed in te zetten voor experimenten met infrarood. De reden dat er in de schakeling gebruik wordt gemaakt van een N-kanaal MOSFET transistor(T1), schuilt in het feit dat er bij dit soort transistoren een mooi lineair verband bestaat tussen ingangsspanning en uitgangsstroom, hierdoor volstaat het om een laaffrekwent-signaal via de gate toe te voegen en in de drain aansluit-lijn een infrarood-LED(IR) op te nemen. De intensiteit van het door de infrarood-LED(IR) geproduceerde infrarood-licht, gaat dan keurig variëren in het ritme van de toegevoerde laagfrekwent-spanning via het aansluitpunt(LF-IN). Om de infrarood-LED(IR) een langere levensduur te geven, is transistor(T2) toegevoegd waarmee een stroombegrenzing is geconstrueerd welke de drainstroom van transistor(T1) beperkt tot ongeveer 60 milliAmpére. Indien de drainstroom verder wil gaan stijgen, dan zal de spanning over weerstand(R2) dusdanig hoog worden dat transistor(T2) gaat geleiden en de gate van de MOSFET-transistor(T1) als gevolg hiervan kortgesloten zal worden naar massa. Het toegevoerd laagfrekwent-modulatiesignaal dient voor een volledige uitsturing van de zender een waarde te hebben van rond 250 milliVolteffectief. Instelpotmeter(P) wordt bij een kortgesloten-ingang dusdanig ingesteld dar er over weerstand(R2) een spanning van 300 milliVolt gemeten wordt (drainstroom is 30 milliAmpére). Indien u onvoldoende zendvermogen heeft, kunt u meerdere infrarood-dioden(IR) in serie plaatsen. Omdat u aan alleen een infrarood-zender niet zo heel veel heeft, is een infrarood-ontvanger welke op dezelfde wijze is opgebouwd te vinden in de categorie ONTVANGER. De voedingsspanning van de schakeling mag liggen tussen 5 en 10 Volt, waarbij vanwege het geringe stroomverbruik batterij-voeding tot de opties behoort, evenals een spanningsadapter.

0293.png
Klik op afbeelding om hele schakeling te zien .

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht.
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email versturen aan Finimuis.nl