Schakeling is geplaatst op 14 juli 2018.

Steentjesspel.

Het doel van het spel is om in zo weinig mogelijk pogingen alle stenen om te schieten. De stenen zijn weergegeven in de vorm van een zestal RODE LED's (LED2 t/m LED7). Nadat u de reset drukknop(S3) éénmalig heeft ingedrukt, zullen de LED's 2 t/m 7 gaan oplichten. Via de laad drukknop(S1), maakt u de schakeling gereed om te vuren De LED1(groen) zal nu oplichten. Indien u er via het éénmalig in te drukken van vuur drukknop(S2) in slaagt om een steen om te schieten( 1 van de rode LED's (LED2 t/m LED7 zal uitgaan ). Of u tijdens het vuren een steen raakt, zal door het toeval worden bepaald. Voordat er kan worden gevuurd zal altijd eerst de laad-drukknop moeten worden bediend. Hoe u het spel wenst te spelen, kan onderling worden vastgesteld zoals bijvoorbeeld: iedere speler moet steeds alle 6 stenen laten omvallen, en het aantal pogingen worden geteld. Of er moet afwisselend worden geschoten, en de persoon die de laatste steen om schiet wint of krijgt een punt. Er zijn meerdere varianten te bedenken, als het maar een spelelement betreft. Nu de werking van de schakeling: de drukknop(S3) zal het schuifregister Integrated Circuit(IC 1) in de russtand zetten, waarbij alle uitgangen op een laag logisch niveau staan en de 6 LED's(LED 2 t/m LED 7) gaan oplichten. Door het indrukken van drukknop(S1) worden er meerdere gebeurtenissen gestart, ten eerste zal LED 1 gaan oplichten omdat Integrated Circuit(IC 2B) zal omschakelen hiermee is de schakeling schietklaar. Tevens zal de rond de logische poorten(IC 3A en IC 3B) opgezette astabiele multivibrator doorlopend pulsen aanbieden op de clock-ingang van Integrated Circuit(IC 2A). De Q-uitgang van dit Integrated Cuircuit(IC 2A) zal hierdoor afwisselend van logische toestand "1" en "0" veranderen waardoor er nu kan worden geschoten. Wanneer nu drukknop(S2) bediend gaat worden, zal direct Integrated Circuit(IC 2B) worden gereset zodat de Q-uitgang weer op de logische toestand "1" is gebracht, en tevens LED 1 zal doven. Afhankelijk van de toestand van de Q-uitgang van Integrated Circuit(IC 2A) kan er door de positieve flank niet Q van Integrated Circuit(IC 2B) al dan niet een klokpuls ontstaan ( wanneer Q van Integrated Circuit(IC 2A) een logische "1"-toestand heeft treedt er een klokpuls op). Het schuifregister(IC 1) neemt de informatie van de data-ingangen A en B over op de uitgang QA en schuift de oorspronkelijke informatie intern een plaats verder. De LED 4 dooft dan. Bij de volgende klokpuls dooft ook LED 7 enzovoorts. Was nu het vuur-schot een misser (uitgang Q van Integrated Circuit IC 2A heeft een logische "0"-toestand) dan zal er met het aantal oplichtende LED's niets gebeuren, In beide gevallen (gelukt schot en misser) zal het indrukken van (S1) de schakeling gereed maken om te vuren Omdat de stoomopname maximaal ongeveer 150 milliAmpére bedraagt, is voeding uit een 5 Volt spanningsadapter heel goed mogelijk.

0292.png
Klik op afbeelding om hele schakeling te zien .

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht.
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteind een lichtgroen vierkant vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email versturen aan Finimuis.nl