Schakeling is geplaatst op 10 juli 2018.

Digitaal patroon herkenning / trigger vertraging voor de oscilloscoop.

Het meerendeel van de door hobbyisten gebruikte oscilloscopen, zijn ongeschikt voor het weergeven van digitale signaal-patronen. Een eenvoudig herhalend patroon is nog wel zichtbaar te maken, maar signaalpatronen met een lage herhalingsfrequentie (bijvoorbeeld 50 Hertz) zijn op de gewonde oscilloscoop nauwelijks meer te interpreteren. Met behulp van deze schakeling wordt daar verandering in gebracht. Via een normale trigger-ingang en een instelbare triggervertraging krijgt een gewone hobby-oscilloscoop nagenoeg dezelfde mogelijkheden als een dure laboratorium-oscilloscoop met een dubbele tijdbasis. Deze normale trigger-ingang met instelbare trigger-vertraging is voor zowel voor analoge als digitale signalen interessant. Verder heeft deze schakeling een digitaal signaal-patroon herkenning, waarmee het triggerpunt van een digitaal signaal worden bepaald door 8 verschillende digitale ingangssignalen. Deze 8 digitale signalen komen binnen via de aansluitpunten A0 t/m A7. Het digitale signaal-patroon herken gedeelte bestaat uit de Integrated Circuits (IC2, IC3, en IC5) tesamen met de 8 schakelaars(S1 t/m S8) en de weerstanden(R7 t/m R14). Het Integrated Circuit(IC2 en IC3) zijn 4-bit comparatoren, hiermee kunnen dus twee 8-bit patronen worden vergeleken. Zijn beide patronen gelijk dan is de uitgang A = B (pen 6) van Integrated Circuit(IC3) op een logisch "1" niveau, en kan dit signaal rechtstreeks of vertraagd (via Integrated Circuit IC4 en potentiometers P2 en P3) worden doorgestuurd naar de oscilloscoop. Omdat de buffers van Integrated Circuit(IC5A en IC5B) een ingangsstroom van slechts 100 microAmpére hebben, kan de schakeling zonder problemen op iedere digitale schakeling met 5 Volt voedingsspanning worden ook aangesloten (ook CMOS-logica). Schakelaar (S10) wordt gebruikt voor het schakelen tussen rechtstreeks of vertraagd. De triggervertraging (of tijdbasisvertraging) is opgebouwd via de twee Monostabiele Multivibrator met Schmitt-trigger ingangen poorten(IC4A en IC4B). Deze triggervertraging is regelbaar via de potentiometers(P2 en P3) over vrijwel hetzelfde gebied als de tijdbasis van een gewone oscilloscoop. Indien u een goede schaalverdeling rond de potentiometers(P2 en P3) aanbrengt, kunt u goed zien wat er gemeten wordt. De combinatie van het eerder omschreven digitale-patroon herken deel samen met de triggervertraging geeft de mogelijkheid om nagenoeg ieder deel van een logisch-patroon zichtbaar te maken op de oscilloscoop. Op oscilloscopen met alleen automatische triggering, zal de analoge trigger-ingang (aansluitpunt EXTERNE_TRIGGER_IN) goede diensten kunnen bewijzen, omdat via schakelaar (S9) ook nu de triggerbertraging kan worden toegevoegd, kunnen u delen uit een analoog-signaal lichten om nader te bestuderen. Een goed voorbeeld hiervan zijn de toppen van een sinus (vaak afgeleid van een driehoekspanning) en de hoeken van blokspanningen dit in verband met In- en uitslinger verschijnselen. Opamp(IC1) versterkt het tiggersignaal, waabij het niveau regelbaar is potentiometer(P1).

0289.png
Klik op afbeelding om hele schakeling te zien .

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht.
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Omdat trimmer(C3) een SMD-uitvoering betreft, staan er nabij de trimmer(blauwe aansluitpunten) in het BLAUW uitgevoerde printbanen, welke op elk uiteinde een groen vierkant vlak hebben waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn de verbindingsdraden waarmee de SMD-trimmer via doorgeboorde gaten met de layout-kant van de printplaat verbonden moet worden.

Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteind een lichtgroen vierkant vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.


Terug naar index

Terug naar de homepage

Email versturen aan Finimuis.nl