Schakeling is geplaatst op 01 juli 2018.

Voltmeter polariteitsomvormer.

Het naar de verkeerde kant uitslaan van de meter bij een analoge of digitale Voltmeter, tijdens het meten van gelijkspanningen wordt over het algemeen als uiterst hinderlijk ervaren. U kunt zich deze ergernis besparen, door gebruik te maken van deze polariteitsomvormer. Bij deze schakeling is de uitgansspanning namelijk altijd positief, onafhankelijk van de polariteit van de ingangsspanning. Wanneer de schakeling goed afgeregeld is, is de absolute nauwkeurigheid beter dan 0.5% van de maximale ingangsspanning op het aansluitpunt IN_PLUS. Om de schakeling af te regelen, gaat u als volgt te werk: neem de weerstanden(R2 en R3) aan de kant van de dioden(D4 en D6) lost en verbindt deze losse weerstandeinden met elkaar. Op dit verbonden punt, moet een spanning van + 1 Volt ten opzichte van aansluitpunt NUL staan. Wanneer deze spanning een feit is, kunt u via instelpot(P1) de uitgangsspanning op aansluitpunt(UIT) op minimum afregelen. De afkorting C.M.R.R staat voor Common Mode Rejection Ratio. Na vorige afregeling, dient de + 1 Volt spanning te worden vervangen door een - 1 Volt spanning . Aan de uitgang zal dan een spanning van enkele milliVolts staan. Via instelpot)P1) wordt deze spanning tot ongeveer de helft teruggebracht. Vervolgens wordt er nu wederom een spanning van + 1 Volt aangesloten om de procedure nogmaals uit te voeren. Op deze wijze regelt u instelpot(P1) af, totdat in beide gevallen + 1 Volt en - 1 Volt de spanning op het aansluitpunt UIT dezelfde waarde heeft. De resterende spanning is afkomstig van Integrated Circuit-poort (IC1D) en is niet weg te regelen. Voor de volgende worden de weerstanden(R2 en R3) weer van elkaar gehaald en teruggeplaatst in de schakeling waar ze voor de afregeling zaten. De meter wordt nu over weerstand(R5) aangesloten en aansluitpunten(IN_PLUS) en (VOEDING_NUL) worden kortgesloten. De offset kan nu via instelpot(P3) op minimum worden afgeregeld. Hierna wordt na het verwijderen van de eerder geplaatste kortsluiting, op het aansluitpunt(IN_PLUS) een spanning aangelegd van + 1 Volt bij een voedingsspanning van 5 Volt en wordt via instelpot(P2) de versterking dusdanig afgeregeld dat de uitgangsspanning gelijk is aan de ingangsspanning. De versterking is nu gelijk aan 1, waardoor de schakeling gereed is voor gebruik. Het zal u duidelijk zijn dat de over weerstand(R5) geplaatste meter weer losgehaald dient te worden, en dat deze met het aansluitpunt(UIT) moet worden verbonden. Het aansluitpunt(POLARITEIT) kunt u gebruiken om in het geval dat er een positieve spanning aan de ingang staat een LED op te laten lichten. De voeding van deze schakeling, dient een gestabiliseerd en symmetrisch uitgevoerd type te zijn. Symmetrisch geeft aan dat de voeding dus een PLUS, MIN, en NUL moet bezitten. De waarde van deze symmetrische voeding mag liggen tussen 5 tot 15 Volt. De stroomsterkte welke de voeding moet kunnen leveren, is met 100 milliAmpére ruim bemeten. Wanneer de waarde van de voeding wijzigt, dient u de schakeling opnieuw volledig af te regelen.

0287.png
Klik op afbeelding om hele schakeling te zien .

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht.
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.
Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteind een lichtgroen vierkant vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email versturen aan Finimuis.nl